Zilhicce ayı

Makaleyi PDF formatında kaydetZilhicce ayı (Arapça: شَهر ذی الحجة) , Kameri takvimde yer alan on ikinci ve son aydır. Bu aya ait meseleler fıkıhta namaz, taharet, hac ve diye bablarında bahsedilir.


Zilhicce Ayının Hükümleri

[Düzenle]


← Müstehap Ameller


1- Gadir’i Hum gününe özel kılınan namaz şeklinde iki rekat namaz kılmak ve ayrıca bu ayın ilk günü Hz. Fatıma’ya (s. a) nispet edilen namazı kılmak.
2- Zilhicce ayının ilk on günü akşam ve yatsı namazları arasında iki rekat namaz kılmak.
Bu on gün kılınan namazın, kılınma şekli şöyledir: Birinci ve ikinci rekatta Hamd ve İhlas suresinden sonra Araf Suresinin 142. Ayeti
[2] Araf, 142.    
okunur.
3- Bu ayın sekizinci günü (Terviye Günü) , dokuzuncu günü (Arefe Günü) , onuncu günü (Kurban Bayramı) , on sekizinci günü (Gadir’i Hum) ve meşhura göre yirmi dördüncü günü (Mübahele Günü) oruç tutmak müstehaptır.

← Zilhicce Ayında Haccın Sıhhati


Zilhicce ayı, hac aylarından biridir. Hac ve temettü umresi için ihrama girmek sadece bu aylarda sahihtir.

← Zilhicce Ayında Diyenin Artması


Zilhicce, haram aylardan biridir. Bu ayda gerçekleşen bir katl (öldürme) durumunda diğer aylara nispeten diye (tam diye) , üçte bir oranında artar.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Yusuf Behrani, el-Hedaik’un-Nazire, c. 10, s. 538.    
2. Araf, 142.    
3. Muhammed b. Hasan Hurr’i Amili, Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 183.    
4. Hurri Amili, Hidayet’ul-Ümmet, c. 3, s. 317    
5. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 5, s. 33-35.    
6. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 5, s. 37-39.    
7. Ruhullah Humeyni, Tahrir’ul-Vesile, c. 1, s. 98.    
8. Hamza b. Abdülazim Deylemi, el-Merasim’ul Aleviyye fin-Nübüvvet, s. 104.    
9. Muhammed b. Hasan Tusi, el-Hilaf, c. 2, s. 258.    
10. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 43, s. 26.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 3, s. 716-717.    


جعبه ابزار