Sire-i Ukela

Makaleyi PDF formatında kaydetSire-i ukela (Arapça: سیرة عقلاء), akil insan aklının bir fiilin yapılması ya da terk edilmesine yönelik sergilediği adet olmuş davranışıdır.


Tanım

[Düzenle]

Sire-i ukela, yer yüzündeki akil insanların bir işi yapmaya ve ya terk etmeye dair süreklilik arzetmiş yöntem ve tutumlarına denir.

Açıklama

[Düzenle]

Dünyadaki akil insanların farklı zaman ve mekanlarda bulunmalarına rağmen, farklı din, mezhep ya kültürlere sahip olmalarına rağmen daha öncesinde herhangi bir şekilde ortaklık kurmadan yani ittifak gerçekleştirmeden bir işi aynı şekilde yerine getirmeleridir. Örneğin: onların hepsi kelamın zahirini hüccet kabul ederler ve onu kendilerine dayanak ve delil sayarlar. Ya da bütün akil insanlar kendilerinin ilim ve uzmanlık sahibi olmadıkları alanlarda o işin uzmanına müracaat ederler. Öyle ki hasta doktora, cahil âlime başvurur.

Sire-i Ukelanın Kısımları

[Düzenle]

1. Bazen sire-i ukela şer’i hükmün mevzusunu beyan eder.
2. Bazen sire-i ukela kelamın anlaşılması hususunda elfazın zahirinde değişim ve düzeltme yapar.
3. Bazen sire-i ukela şer’i hükme ulaşmada araçtır. Bu da herhangi bir meselede nas bulunmadığı durumlarda kullanılır.
[3] Mehdi Mihrizi, Kitapşinasi Usul Fıkh Şia, s. 30
[6] Ali Rıza Feyz, Mebadi Fıkh ve Usul, s. 203-207
[7] Ali Muhammedi, Şerh Usul Fıkh, c. 3, s. 328
[8] Muhammed İbrahim Cennati, Menabi İçtihat, s. 413


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Taki Tabatabai, Hekim, el-Usulu’l Amme li Fıkhı’l Mukarin, s. 197-198    
2. Muhammed Bakır Sadr, Buhus fi İlmi’l Usul, c. 4, s. 234    
3. Mehdi Mihrizi, Kitapşinasi Usul Fıkh Şia, s. 30
4. Muhammed Bakır Sadr, Durus fi İlmi’l Usul, c. 2, s. 128    
5. Muhammed Bakır Sadr, el-Mealimu’l Cedid li Usul, s. 168    
6. Ali Rıza Feyz, Mebadi Fıkh ve Usul, s. 203-207
7. Ali Muhammedi, Şerh Usul Fıkh, c. 3, s. 328
8. Muhammed İbrahim Cennati, Menabi İçtihat, s. 413
9. Ruhullah Humeyni, er-Resail, c. 2, s. 130    
10. Muhammed Rıza Muzaffer, Usulu’l Fıkh, c. 2, s. 162    
11. Muhammed Cafer Cezayiri, Muntehu’d-Diraye fi Tovzihi’l Kifaye, c. 5, s. 292    
12. Ali Meşkini, Tahiru’l Mealim, s. 33    
13. Muhammed b. Ali Mücahid, Mefatihu’l Usul, s. 194    
14. Muhammed Mensur Ali Haydar, el-Mu’cemu’l Usul, c. 2, s. 184    


Kaynakça

[Düzenle]

Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Sire-i Ukela" makalesinden alıntıdır.    Bu sayfadaki kategoriler : Hücciyet | İçtihat | Sire | Usul'i Fıkıh
جعبه ابزار