Sevap ve Ceza

Makaleyi PDF formatında kaydetSevap ve ceza(landırma) , daha çok kelami konularda işlenen ve farklı görüşleri içeren iki önemli kavramdır.


Sevap ve Ceza’nın Tanımı

[Düzenle]

Sevap yani, Allah Teala’nın mümin kullarına, ilahi tekliflere itaatleri ve yaptıkları salih amelle r karşılığında verdiği (vereceği) ödül ve mükafattır.
Ceza ise kıyamet günü kafir ve asi kullara küfür, kötü işler, itaatsizlik ve gayrı şer’i işlerinden ötürü verilecek olan karşılık ve azaptır.

Sevap ve Ceza Konusunda Kelami Görüşler

[Düzenle]

Şia, Eşaire, Mutezile mütekellimleri ve felsefeciler arasında sevap ve ceza konusunda bazı görüş farklılıkları mevcuttur. Örneğin methetme ve yerme, sevap ve ceza mıdır? Yahut sevap ve ceza hak etme (istihkak) üzere bir şey midir? Kafir ve günahkarların cezası (azabı) daimi mi olacaktır yoksa belirli bir müddet mi? Hangi durumlarda kul, sevap ve cezayı hak eder?...
Bu konularda daha fazla bilgi almak için şu kelami kitaplara müracaat edebilirsiniz:
[1] Lugatname’i Dehkhoda, Ali Ekber Dehkhoda, c. 10, s. 14091.
[2] Lugatname’i Dehkhoda, Ali Ekber Dehkhoda, c. 5, s. 6403


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Lugatname’i Dehkhoda, Ali Ekber Dehkhoda, c. 10, s. 14091.
2. Lugatname’i Dehkhoda, Ali Ekber Dehkhoda, c. 5, s. 6403
3. Keşşaf Istılahat’ul Funun vel-Ulum, Tehanevi, Muhammed Â’la b. Ali, c. 2, s. 1112.    
4. Usul’ul Fıkıh, Muzaffer, Muhammed Rıza, c. 2, s. 126.    
5. Muhazerat fi Usul’il-Fıkıh, Hui, Ebu’l Kasım, c. 2, s. 99-121.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkıh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, s. 370 «Sevap ve Ceza» makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار