Recep Ayı

Makaleyi PDF formatında kaydetRecep ayı (Arapça: شَهر رَجَب) , Hicri takvimde Kameri ayların yedincisi ve haram ayların ilkidir. İslam kaynaklarında bu ayın fazileti ve değeri hakkında yüzlerce rivayet bulunmaktadır. Fıkıhta ise bu aydan taharet, namaz, oruç ve hac bablarında bahsedilir.


Recep Ayında Oruç

[Düzenle]

Recep ayı, haram aylardan ve aynı zamanda faziletli aylardan biridir. Bu nedenle bu ayın her günü oruç tutmak müstehaptır.

Recep Ayında Gusletmek

[Düzenle]

Recep ayının on beşinin gecesi ve yirmi yedinci gün (Bi’set günü) gusletmek müstehaptır.

Recep Ayında Müstehap Namazlar

[Düzenle]

Recep ayının on beşinci gecesi ve yirmi yedinci gecesi ve gündüzü on iki rekat namaz (altı adet iki rekat) kılmak müstehaptır.

İmam Hüseyin’i Ziyaret Etmek

[Düzenle]

Recep ayının birinci ve on beşinci günü İmam Hüseyin’i (a. s) ziyaret etmek müstehaptır.

İmam Rıza’yı Ziyaret Etmek

[Düzenle]

Recep ayı içinde herhangi bir gün İmam Rıza’yı (a. s) ziyaret etmek, bu ayın müstehap amellerinden biridir.

Recep Ayında Müfrede Umresi

[Düzenle]

Recep ayında müfrede umre yapmak müstehaptır ve diğer aylara nispeten fazileti daha çoktur. Bir rivayette ise bu ayda umre yapmanın faziletinin hac ile aynı olduğu nakledilmiştir.

← Mikat’tan Önce İhrama Girmek


Bir hacının Mikat’tan önce ihrama girmesi sahih değildir. Şu iki gurup istisna:
1- Mikat’tan önce ihrama girmeye adak adayan kimse (bir görüşe göre)
2- Recep ayında umre yapmak isteyen ve Mikat’ta ihrama gireceği zamana kadar Recep ayının bitmesinden çekinen kimse.
Böyle bir insan Recep ayı umresinin faziletini elde etmek için Mikat’tan önce ihrama girebilir (umrenin geri kalan amellerini Recep ayının dışında da yapabilir).

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed b. Hasan Tusi, el-Mebsut, c. 2, s. 3.    
2. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 17, s. 113.    
3. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 5, s. 36.    
4. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 12, s. 218.    
5. Muhammed b. Hasan Hurr’i Amili, Vesail’uş-Şia, c. 14, s. 465.    
6. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 20, s. 98.    
7. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 20, s. 458.    
8. Muhammed b. Hasan Hurr’i Amili, Vesail’uş-Şia, c. 14, s. 303.    
9. Muhammed b. Hasan Muhakkik Hilli, el-Muteber, c. 2, s. 806.    
10. Hasan b. Yusuf Allame Hilli, Munteha’l Metleb fi Tahkik’il-Mezheb, c. 10, s. 179.    
11. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 18, s. 122-124.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 4, s. 63.    


جعبه ابزار