Manevi Tahrif

Makaleyi PDF formatında kaydetManevi tahrif (Farsça: تحریف معنوی) , Kuran ilimleri alanında üzerinde çokça durulan, Kuran ayetlerinin mana ve kavram olarak değiştirilmesi ve Kuran’ın bireysel düşüncelere tatbiki unvanında yanlış tefsir edilmesi meselesini ele alan bir konudur.


Tanımı

[Düzenle]

Manevi tahrif, bir diğer tahrif çeşidi olan lafzi tahrifin karşısında yer alır ve Kuran’ı Kerim ayetlerinin mana ve kavram olarak değiştirilmesi demektir.
Manevi tahrif, kişisel bir tefsir ve Kuran’ı Kerim’e çeşitli beşeri düşüncelere uygun olan manaların verilmesidir. Bu da daha çok Kuran tefsiri tarihinde kelamî mekteplerde ve bazen de fıkıh alanında karşılaşılan bir sorundur.
[1] Ebu’l-Kasım Hui, el-Beyan fi Tefsir’il-Kuran, 1371 h. ş. , s. 197.
[2] Muhammed Hadi Marifet, Siyanet’ul-Kuran min’et-Tahrif, 1385 h. ş. , c. 2, s. 13 ve 16.


Bir Örneğin Açıklanması

[Düzenle]

(اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا...)
[3] Maide, 55.    
(Sizin veliniz ancak Allah, Onun resulü ve iman edip….) yetinde yer alan “ولی” (Veli) kelimesinin manasının değiştirilmesi… Aslında “Veli” kelimesi Mevla, Hakim, yönetici manasında olmasına rağmen bazı kimseler kendi hedef ve maksatlarına ulaşmak için bu manayı değiştirmişler ve “Veli” kelimesinin dost ve arkadaş manalarına geldiğini iddia etmişlerdir.
Manevi tahrife bir diğer örnek de bir Kuran ayetinin nüzul sebebi belli olmasına rağmen farklı bir mevzu veya duruma tatbik edilmesidir. Semere b. Cündep’in Kuran ayetlerinde yaptığı oynama gibi… O, Muaviye’den yüz bin Dirhem alarak:
(وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) (İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını elde etmek için canını satar (feda eder). Allah, kullarına çok şefkatlidir.) ayetinin Hz. Ali’nin (a. s) katili olan İbn Mülcem hakkında nazil olduğunu ve
(وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْف) (İnsanlardan bazısı da, Allah’a sadece bir yana yönelmiş olarak (eğrilik içinde) ibadet eder)
[5] Hac, 11.    
ayetinin ise Hz. Ali (a. s) hakkında nazil olduğunu yazmış ve yaymıştır.

Manevi Tahrifin Kaynağı

[Düzenle]

Allah Teala bu tür tahrifleri Yahudilere nispet vererek şöyle buyurur:
(مِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (Yahudilerden bazıları, sözleri kendi yerinden çıkarıp saptırıyorlar.)
[6] Nisa, 46.    
Zira bir kısım Yahudiler mal ve iktidar hırsında olduklarından Allah’ın haram kıldığını helal ve haram kıldığı şeyleri ise helal ediyorlar ve Allah’ın kelamını tevil ve kişisel yorumlarına maruz bırakıyorlardı.

Nükte

[Düzenle]

Bu tür tahrifler Kuran’ın yüceliğine, mucize oluşuna ve azametine bir zarar vermez. Zira Kuran ayetlerinin lafız ve manaları, Kuran ehli müminlerin dilinde ve zihinlerinde korunmuştur.

Benzer Başlıklar

[Düzenle]

Lafızda Tahrif
Eksiltme ile Tahrif
Çoğaltma ile Tahrif
Değişimle Tahrif


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Ebu’l-Kasım Hui, el-Beyan fi Tefsir’il-Kuran, 1371 h. ş. , s. 197.
2. Muhammed Hadi Marifet, Siyanet’ul-Kuran min’et-Tahrif, 1385 h. ş. , c. 2, s. 13 ve 16.
3. Maide, 55.    
4. Bakara, 207.    
5. Hac, 11.    
6. Nisa, 46.    
7. Cafer Subhani Tebrizi, el-Mahsul fi İlm’il-Usul, c. 3, s. 155.    
8. Nasır Mekarim Şirazi, Envar’ul-Usul, c. 2, s. 343-344.    
9. Ebu’l Kasım b. Muhammed Hüseyin Mirza Kummi, Kavanin’ul-Usul, c. 1, s. 403.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkıh, Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, s. 286 «Manevi Tahrif» makalesinden alıntıdır.    
Ferhengname’i Ulum’i Kuranî, «Manevi Tahrif» makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار