Eksiltme ile Tahrif

Makaleyi PDF formatında kaydetEksiltme ile tahrif (Farsça: تحریف به نقصان) , tahrif konusunda işlenen ve Kuran ayetlerinde bazı lafız ve ibaretlerin eksiltilmesi yoluyla tahrif meselesini ele alan bir konudur.


Tanımı

[Düzenle]

Eksiltme ile tahrif, lafızda tahrif konusunun kısımlarından biridir ve çoğaltma ile tahrif konusunun karşısında yer alır. Eksiltme ile tahrif iddiasına göre halihazırdaki Kuran’ı Kerim’de yer alan ayetler, Allah Resulüne (s. a. a) nazil olan ayetlerden daha azdır. Yani bazı ayet ve sureler yok olmuş ve kaydedilmemiştir. Alimler arasında bahsedilen tahrif meselesinin temelini, bu mesele oluşturur.

Eksiltme ile Tahrif Meselesinin Geçmişi

[Düzenle]

Bu tür tahrife ilk defa değinen ve inanan Muhammed b. İsmail el-Buhari’dir. Buhari, kendine ait Sahih’i Buhari kitabında ikinci halifenin şöyle dediğini iddia eder: Kuran’ı Kerim’de, zina yapan yaşlı erkek ile yaşlı kadının taşlanması gerektiğini belirten ayet vardı.
Buhari’nin ardından Müslim b. Haccac da Sahih’i Müslim kitabında Ayşe’den bir rivayet nakleder ve şöyle dediğini iddia eder: “Kuran’da bakıcısından (dadısından) on defa süt emen bebeğin, o dadının süt evladı olduğunu belirten ayet vardı. Ardından beş defa süt emmesinin yeterli olduğunu belirten başka bir ayet nazil oldu. Fakat bu Nasih ve Mensuh ayetler, şimdiki Kuran’da yoktur. ” Ehli Sünnet ulemasının ve aynı zamanda Şia ulemanın meşhur görüşü Kuran’da böyle bir tahrifin olmadığıdır.
[3] Muhammed İbrahim Cennati, Menabi’i İçtihat (ez Didgah’i Mezahib’i İslami) , s. 35-38
[4] Musevi Becneverdi, Makalat’i Usuli, s. 13-15


Benzer Başlıklar

[Düzenle]

Manevi Tahrif
Lafızda Tahrif
Çoğaltma ile Tahrif
Değişimle Tahrif

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cafer Subhani Tebrizi, el-Mahsul fi İlm’il-Usul, c. 3, s. 156-157.    
2. Ebu’l-Kasım b. Muhammed Hasan Mirza Kummi, Kavanin’ul-Usul, c. 1, s. 403.    
3. Muhammed İbrahim Cennati, Menabi’i İçtihat (ez Didgah’i Mezahib’i İslami) , s. 35-38
4. Musevi Becneverdi, Makalat’i Usuli, s. 13-15


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkıh, Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, s. 285 «Eksiltme ile Tahrif» makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار