Furkan

Makaleyi PDF formatında kaydetKuran’ın isimlerinden biri de Furkan’dır.


Tanım

[Düzenle]

Furkan «فرقان» Kuran’ın isimlerinden ve sıfatlarındandır ve Furkan suresinin ilk ayetinde (تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا) gelmiştir. “ Alemlere uyarıcı olması için Furkan’ı (hak ile batılı ayırt eden bu kitabı) kuluna indiren (Allah) pek yücedir. ”
Bakara suresinin 185. ve Ali İmran suresinin 43. Ayetlerindeki Furkan ile de Kuran’ı Kerim kastedildiği anlaşılıyor.
Furkan «الفرقان» firag «فرق» kelimesinden türemiştir ve hakkı batıldan ayıran anlamındadır.

Furkan Denilmesinin Sebebi

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim’in Furkan olarak isimlendirilmesi hakkında bazı görüşler ileri sürülmüştür:
Yaygın görüş; Kuran, hakkı batıldan ayırdığı için ve bu ikisi arasında fark koyduğu için Furkan olarak adlandırılmıştır. Diğer görüşler ise:
1. Kuran 23 yıl boyunca tedricen nazil olduğu için.
[1] İsra, 106    

2. Diğer mucizelerden ayrı, sayfalar üzerinde ve geniş bir zamanda baki kaldığı için.
3. Kuran helali haramdan, doğruyu yalandan, salihi salih olmayandan, mümini kafirden, hidayet yolunu dalalet yolundan, cennetin yolunu cehennemin yolundan ve doğruyu yanlıştan ayırdığı için.
4. Kuran ayetler, sureler ve kısımlar halinde nazil olduğu için.
5. Kuran İlah (uluhiyet) makamından Peygamber’in (s. a. a) kalbine indiği için.
[4] Ali b. Muhammed Sehavi, Cemalu’l Gura ve Kemalu’l İkra, c. 1, s. 165-169
[6] Muhammed Abdulazim Zergani, Menahilu’l İrfan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 16
[7] Hüseyin b. Ali Ebu’l Futuh Razi, Hifdeh Goftar der Ulum Kuran, s. 27


Dipnot

[Düzenle]
 
1. İsra, 106    
2. Muhammed ibn Yakub Firuz Abadi, Besair Zuvi’t-Temyiz fi Letaifi’l Kitabi’l Aziz, c. 1, s. 83    
3. Abdurrahman ibn Ebi Bekr Suyuti, el-İtkan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 178    
4. Ali b. Muhammed Sehavi, Cemalu’l Gura ve Kemalu’l İkra, c. 1, s. 165-169
5. Muhammed b. Behadır Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 270    
6. Muhammed Abdulazim Zergani, Menahilu’l İrfan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 16
7. Hüseyin b. Ali Ebu’l Futuh Razi, Hifdeh Goftar der Ulum Kuran, s. 27


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Ulumi Kuran "Furkan'" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Kuran'ın İsimleri | Kuran'ın Konuları | Vahiy
جعبه ابزار