Fiil-i Peygamber

Makaleyi PDF formatında kaydetPeygamber’in (s.a.a) yaptığı ve şeriat makamındaki eylemlere değinir, sünnetin kısımlarındandır.


Tanım

[Düzenle]

Peygamber’in (s. a. a) sözlerinin karşısında olarak, sünnetin kısımlarından olan ve şeriatin parçası hükmünde sergilediği eylemlere “ fiil-i nebi” yani “fiili sünnet” denir.

Çeşitli Görüşler

[Düzenle]

Alimler arasında, Allah Resulü’nün (s. a. a) fiillerinin tek başına hiçbir karine olmadan Müslümanlar hakkında bir hükme delalet edip etmediği noktasında görüş farklılığı bulunmaktadır.

← Görüşler


Bu konuda dört farklı nazar bulunmaktadır:
1. O (s. a. a) hazretin fiilleri vacipliğe delalet eder.
2. O (s. a. a) hazretin fiilleri müstehaplığa delalet eder.
3. O (s. a. a) hazretin fiilleri mübahlığa delalet eder.
4. O (s. a. a) hazretin fiilleri bir karine olmaksızın her hangi bir şer’i hükme delalet etmez.
Bu görüşlerin sahipleri iddiaları için deliller zikretmişlerdir ki kendi yerinde ele alınmıştır.

Fiilin Terk Edilmesi

[Düzenle]

Bazı durumlarda Peygamber’in (s. a. a) bir fiili yerine getirmekten kaçınması onun en azından kerahete sahip olduğunu (mekruh) gösterir.
[1] Muhammed Bahru’l Ulum, el-İçtihat Usuluhu ve Ahkamuhu, s. 68
[2] Muhammed b. Ömer Fahri Razi, el-Mehsul fi İlmi Usuli’l Fıkh, c. 3, s. 229
[3] Ali Muhammedi, Şerh Usul Fıkh, c. 3, s. 121-122


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Bahru’l Ulum, el-İçtihat Usuluhu ve Ahkamuhu, s. 68
2. Muhammed b. Ömer Fahri Razi, el-Mehsul fi İlmi Usuli’l Fıkh, c. 3, s. 229
3. Ali Muhammedi, Şerh Usul Fıkh, c. 3, s. 121-122


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Fiili Nebi'" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Şeriat | Sünnet
جعبه ابزار