kerahet

Makaleyi PDF formatında kaydet[[|Kerahet]], fıkıh ve usul ilimlerinde kullanılan bir kavram olup fesada yol açabilecek bir fiilin Mevla tarafından zorunluluk içermeyen ve kesinlik vurgusu olmayan terk etme emridir.


Tanımı

[Düzenle]

Kerahet, ruhsat içeren hükümler türündendir ve fesada yol açabilecek bir fiilin Mevla tarafından zorunluluk içermeyen ve kesinlik vurgusu olmayan terk etme emridir. Bir başka ifadeyle Mevla, mükellefi bir fiilin yapılmasından kesinlik vurgusu olmayacak şekilde men etmesidir. Öyle ki o fiile izin verilmesiyle bir çelişki içermez. Bu nedenle mekruhu terk etmek istenilen şey olup maslahat ve sevap içerir. Ancak o fiilin yapılması da haram değildir.
[3] Vehbe Zuheyli, Usul’ul-Fıkh el-İslami, c. 1, s. 45.
[4] Ali Rıza Feyz, Mebadiî Fıkıh ve Usul, s. 111.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Taki Hekim Tabatabai, el-Usul’ul Amme lil-Fıkh’il Mukarin, s. 65.    
2. Cafer Seccadi, Ferheng’i Maarif’i İslami, c. 3, s. 1570.    
3. Vehbe Zuheyli, Usul’ul-Fıkh el-İslami, c. 1, s. 45.
4. Ali Rıza Feyz, Mebadiî Fıkıh ve Usul, s. 111.


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhangname’i Usul’i Fıkıh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, «Kerahet» makalesinden alıntıdır


جعبه ابزار