Visal Orucu

Makaleyi PDF formatında kaydetVisal orucu (Arapça: وصال الصوم) , tutulması haram oruçlar kısmındandır ve fıkıhta oruç babında genişçe bahsedilmiştir.


Visal Orucundan Maksat

[Düzenle]

Visal orucunun ne olduğu hakkında iki farklı görüş mevcuttur:

← Birinci Mana


Visal orucundan maksat orucun, fecr’i sadıktan itibaren ertesi günün sahur vaktine kadar tutulmasıdır. Bu mana ashabın çoğunluğuna ve hatta meşhura nispet verilmiştir.

← İkinci Mana


Visal orucundan maksat, iki gün art arda iftar etmeden tutulan oruçtur. Bazıları bu iki farklı tefsiri bir araya getirerek şöyle demişlerdir: Visal orucu fecr’i sadıktan itibaren sahur vaktine kadar veya iki gün art arda oruç tutmaya niyet etmektir.
[7] el-İktisat, s. 293.
[8] İsbah’uş-Şia, s. 133.
[11] Keşf’ul-Gita, c. 4, s. 54.


Visal Orucunun Hükmü

[Düzenle]

Visal orucu haramdır. Elbette iftarı geciktirmek ya da ikinci güne sarkıtmak, oruçu devam ettirme niyeti olmadan olursa bir sakıncası yoktur. Bazı fakihler ise geciktirilmemesi hususunda müstehap ihtiyat fetvası vermişlerdir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. el-Mukne’e, c. 1, s. 366.    
2. el-Mebsut, c. 1, s. 283.    
3. Gunyet’un-Nuzu, s. 149.    
4. Şerayi’ul-İslam, c. 1, s. 155.    
5. Mesalik’ul-Efham, c. 2, s. 81.    
6. Kitab’us-Serair, c. 1, s. 420.    
7. el-İktisat, s. 293.
8. İsbah’uş-Şia, s. 133.
9. Mesalik’ul-Efham, c. 2, s. 81.    
10. el-Hedaik’un Nazire, c. 13, s. 393.    
11. Keşf’ul-Gita, c. 4, s. 54.
12. el-Urvet’ul-Vuska, c. 3, s. 662.    
13. el-Urvet’ul-Vuska, c. 3, s. 662.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 4, s. 193-194.    


Bu sayfadaki kategoriler : Fıkıh | İbadet | Oruç | Şer'i Hükümler
جعبه ابزار