Tahaddi Ayetleri

Makaleyi PDF formatında kaydetTahaddi ayetleri (Farsça: آیات تحدی) Kuran’ı Kerim’de yer alan ve Kuran’ın doğruluğuna ve hak oluşuna dair iddiasına karşılık meydan okuma yaptığı ayetlerdir.


Tanımı

[Düzenle]

Tahaddi, sözlükte mücadele talebidir. Terim olarak ise Kuran’ı Kerim’in, kendisinin mucize ve hak olduğuna, Hz. Muhammed’in (s. a. a) Peygamberliğine dair iddiası ve vahyi inkar edenlere karşılık olarak mücadele talep etme ve Kuran’ı Kerim gibi bir kitabı ortaya çıkarmaya dair meydan okumasıdır. Bu içeriklerin yer aldığı ayetlere ise tahaddi ayetleri denir.

Tahaddinin Kısımları

[Düzenle]

Genel olarak Kuran’da tahaddi (meydan okuma) üç şekilde yapılmıştır.
1- Kuran’ın tamamı üzerine tahaddi:
Tur suresi 33 ve 34. ayetler
[1] Tur, 33.    
[2] Tur, 34.    
ve Kasas suresi 49 ve 50. ayetler
[3] Kasas, 49.    
[4] Kasas, 50.    

2- Kuran’dan on sure üzerine tahaddi:
Hud suresi 13 ve 14. ayetler
[5] Hud, 13.    
[6] Hud, 14.    

3- Kuran’dan bir sure üzerine tahaddi:
Yunus suresi 38. ayet
[7] Yunus, 38.    
ve Bakara suresi 23 ve 24. ayetler
[8] Bakara, 23.    
[9] Bakara, 24.    
[14] Abdülfettah Salah, el-Beyan fi İ’caz’il-Kuran, s. 64.


Benzer Makaleler

[Düzenle]

Kuran'ın Tamamı Üzerine Meydan Okuma
On Sure Üzerine Meydan Okuma
Bir Sure Üzerinden Meydan Okuma

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Tur, 33.    
2. Tur, 34.    
3. Kasas, 49.    
4. Kasas, 50.    
5. Hud, 13.    
6. Hud, 14.    
7. Yunus, 38.    
8. Bakara, 23.    
9. Bakara, 24.    
10. Abdurrahman b. Ebubekir Suyuti, el-İtkan fi Ulum’il-Kuran, c. 4, s. 4.    
11. Muhammed Hadi Marifet, et-Temhid fi Ulum’il-Kuran, c. 4, s. 84.    
12. Muhammed b. Bahadır Zerkeşi, el-Burhan fi Ulum’il-Kuran, c. 2, s. 110.    
13. Muhammed b. Bahadır Zerkeşi, el-Burhan fi Ulum’il-Kuran, c. 2, s. 99.    
14. Abdülfettah Salah, el-Beyan fi İ’caz’il-Kuran, s. 64.


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhenname’i Ulum’i Kuranî, “Tahaddi Ayetleri” makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار