Musa Mubarka

Makaleyi PDF formatında kaydetEbu Cafer Musa Mubarka (Arapça: ابو جعفر موسی المبرقع) , Ehlibeyt İmamlarından İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a. s) oğludur.


Kısaca Kimliği

[Düzenle]

Ebu Cafer Musa Mubarka İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a. s) oğludur. Annesi Ümmü’l Fazl lakabıyla bilinen Semmane Magribiyye’dir. Hicri 214 yılında Medine’de dünyaya gelen Musa Mubarka, daha sonra Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından Bağdat’a getirilmiş ve oradan da Samerra şehrine götürülmüştür.
[2] Salavati, Fazlullah, Tahlil’i ez Zindegani ve Devran’i İmam Muhammad Taki (a. s) , s. 451
Daha sonra Kufe’ye ve oradan da Kum şehrine hicret eden Musa Mubarka, hicri 296 yılının Rebiü’s Sani ayında Kum şehrinde vefat etmiştir.
Umdet-ut Talib kitabında onun hakkında şöyle yazılıdır: O, İmam Cevad’ın (a. s) oğludur. Annesi bir cariye idi. Kum’da vefat etti ve orada defnedildi. Onun evlatlarına Rezeviler denmektedir. Onların az bir kısmının dışında hepsi Kum’da yaşadı.

Musa Mubarka ve Kum Şehri

[Düzenle]

Hasan b. Ali Kummi, ‘Tarih-i Kum’ adlı kitabında Hasan b. Muhammed b. Nasr’ın kitabı olan Rızaiyye’den şöyle aktarıyor: Rezevi seyyitlerinden Kum’a ilk göç eden kimse hicri 256 yılında Ebu Cafer Musa b. Muhammed b. Ali’dir (Musa b. Mubarka). O daima yüzünü halktan gizlemiştir.

Kaşan’a Hicreti

[Düzenle]

Arapların ileri gelenleri şehirden çıkması için ona haber gönderdiler. O yüzündeki örtüyü kaldırınca kimse onu tanımadı. Bu olaydan sonra Musa Mubarka, Kum’dan Kaşan şehrine gitti. Orada, Ahmed b. Abdulaziz b. Delf Acili tarafından karşılandı. Ona pahalı elbiseler giydirip güzel atlar verdi ve her yıl bin miskal altının kendisine maaş olarak verilmesini kararlaştırdı.

Kum’a Geri Dönüşü

[Düzenle]

Musa Mubarka, Kum’dan ayrıldıktan sonra, Hüseyin b. Ali b. Adem, Arapların önde gelen biriyle Kum’a geldi. Onlar Kumluları, Musa Mubarka’yı oradan çıkardıkları için kınadılar. Onlar da Arapların büyüklerini Kaşan’a göndererek onu Kum’a geri getirdiler. Ondan özür dileyip ikramda bulundular. Kendi mallarından ona ev aldılar. Henberd, Enderikan ve Karçe köylerinden ona pay ayırdılar. 20 bin dirhem verip, oldukça fazla arsa aldılar. Bu tarihten sonra onun kız kardeşleri ve İmam Cevad’ın (a. s) kızları olan Zeynep, Ümm-ü Muhammed ve Meymune onun yanına geldiler. Vefat ettiklerinde ise Hz. Masume’nin (s. a) yanında defnedildiler.

Musa Mubarka’nın Vefatı

[Düzenle]

Musa Mubarka, ölüm tarihi olan hicri 22 Rebi-üs Sani 296 yılına kadar Kum’da kaldı ve orada vefat etti. Bugün Kum’un meşhur türbelerinden biri olan kendi evinde defnedildi.
Şecer-i Tayyibe kitabında şöyle yazar: Musa Mubarka,’Museviyan’ (Museviyyin) diye bilinen mahallede ‘Çehel Ahteran’ (Kırk Yıldızlar) diye meşhur olan türbede defnedilmiştir. Orada iki tane büyük ve küçük ziyaretgâh vardır ki ikisinin arası yaklaşık 15 adımdır. Küçük ziyaretgahta biri Musa Mubarka’nın kabri, diğeri de Ahmet b. Muhammed b. Ahmet b. Musa Mubarka’nın kabri olmak üzere iki tane mezar vardır.

Evlatları

[Düzenle]

Musa Mubarka’nın Muhammed ve Ahmet adında iki oğlu vardı.
Zerkeli diyor ki: Musa Mubarka’ (ölüm h. 296/m. 908) İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a. s) oğludur. Şia’nın ileri gelenlerindendir. Onun evlatlarına Rezeviler denmektedir. O Kufe’de yaşıyordu ve hicri 256’da Kum’a göçtü ve orada vefat etti. Mirza Hüseyin Nuri (Muhaddis-i Nuri) ,
[7] Müstedrek-ul Vesail’in yazarı.
el-Bedr-ul Muşaşa’ Fi Ahval-i Zürriyet-i Musa el-Mubarka adlı kitabında Musa Mubarka’nın yaşamını, Kum’a hicretini ve çocuklarını genişçe ele almıştır.
[9] ez-Zeria, c. 3, s. 68


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Kummi, Şeyh Abbas, Munteha’l Amal, c. 2, s. 453    
2. Salavati, Fazlullah, Tahlil’i ez Zindegani ve Devran’i İmam Muhammad Taki (a. s) , s. 451
3. A’yan-uş Şia, c. 10, s. 194    
4. Bihar-ul Envar, c. 50, s. 161    
5. A’yan-uş Şia, c. 10, s. 195    
6. A’yan-uş Şia, c. 10, s. 195    
7. Müstedrek-ul Vesail’in yazarı.
8. Zerkeli, A’lam, c. 7, s. 327.    
9. ez-Zeria, c. 3, s. 68


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Musa Mubarka'nın Hayatı" makalesinden yararlanılmıştır    


جعبه ابزار