Kür Su

Makaleyi PDF formatında kaydetKür su eni, boyu ve derinliği üç buçuk avuç miktarı bir kabı dolduran suyun miktarına denen bir kavramdır. Kür su kavramı fıkhi meselelerin taharet babında yer alır ve bahsedilir.


Kür Su’yun Tanımı

[Düzenle]

Kür su, mutlak suyun belirli bir miktarına verilen addır ve necaset ile karşılaştığında (değdiğinde) , necis olmayan sudur.

← Fakihlerin Görüşü


Kür su, meşhur fakihlerin görüşüne göre eni, boyu ve derinliği üç buçuk avuç miktarı olan bir kabı dolduran suyun miktarına verilen isimdir. Bu yüzden toplam alanı 42. 875 avuç olur. Bunun yanı sıra 27 veya 36 avuç da söylenmiştir.
Ayrıca ağırlık olarak 376/740, 377 ve 384 kilogram ve bunlar dışında da miktarlar belirtilmiştir. Bazıları der ki: Bütün fakihlere göre eğer su, 480 kilogram ağırlığa ulaşırsa kür su hükmünü taşır.

← Suyun Kür Oluşunun İspatı


Suyun kür haline gelmesi insanın kendi elde ettiği yakîn ya da iki adil erkeğin söylemesi ile sabit olur. yalnızca bir adil ve güvenilir kimsenin söylemesinin yeterli oluşu konusunda ise farklı görüşler vardır.
[3] Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 46.


Kür Suyun Pak Olması

[Düzenle]

Kür su, mutlak suyun kısımlarından ve paklayıcı maddelerden sayılır. Ayrıca necaset ile karşılaştığında (değdiğinde) , necis olmaz.
Yalnız, necasete değdiğinde eğer suyun rengi, kokusu ve tadı değişirse, o da necis olur ve paklama özelliğini yitirir.
Bu surette o (kür) suyun paklanması, o değişimlerin (renk, koku, tat) ortadan kalkması ve başka bir çok suya bağlanıp onunla karışması durumunda gerçekleşir.

Kür Suyun Paklayıcı Olması

[Düzenle]

Necis bir şey, kür suda bir defa yıkanmakla pak olur. İdrar sebebiyle necis olan bir şeyin veya necis kabın paklanması için kaç defa yıkanması ve içine suyun nüfuz ettiği elbise gibi eşyaların, necasetin giderilmesi için sıkılmasının farz oluşu hakkında çeşitli görüşler vardır.
İlk iki maddede (idrar ile necis olan şey ve necis kap) meşhurun görüşü ve son maddede de (elbiselerin sıkılması) son dönem meşhurun görüşü yıkamanın tekrar ihtiyaç olmadığı yönündedir.
[8] Seyit Ebdul-Â’la Sebzevari, Muhezzeb’ul Ahkam, c. 18, s. 33.
[9] Seyit Ebdul-Â’la Sebzevari, Muhezzeb’ul Ahkam, c. 18, s. 40.


Kür Su’da Şüpheye Düşmek

[Düzenle]

Eğer suyun kür olup olmamasında (öncesinde kür ise) şüpheye düşülürse, kür hükmünü taşır ve az suyun kür haline gelip gelmediği hususunda şüpheye düşülürse, az suya hükmedilir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Hüseyin Cevahiri, Cevahir’ul Kelam, c. 1, s. 172.    
2. Seyit Ruhullah Humeyni, Tevzih’ul-Mesail, c. 1, s. 4, madde:4.    .
3. Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 46.
4. Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 63.    
5. Muhammed Hasan Necefi Cevahiri, Cevahir’ul-Kelam, c. 1, s. 153.    
6. Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 72.    
7. Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 107.    
8. Seyit Ebdul-Â’la Sebzevari, Muhezzeb’ul Ahkam, c. 18, s. 33.
9. Seyit Ebdul-Â’la Sebzevari, Muhezzeb’ul Ahkam, c. 18, s. 40.
10. Seyit Muhammed Kazım Yezdi Tabatabai, el-Urvet’ul Vuska, c. 1, s. 81.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 1, s. 105-106.    


جعبه ابزار