Dahvu'l-Arz

Makaleyi PDF formatında kaydetDahvu’l-Arz (Arapça: دحو الأرض) , Zilkade ayının yirmi beşinci gününe verilen addır. Bu günde yeryüzünün Kâbe’nin olduğu yerden itibaren yayılıp döşendiği nakledilmiştir.


Fıkıhtaki Yeri

[Düzenle]

Dahvu’l-Arz, fıkıh alanında taharet ve oruç bablarında bahsedilir. İslami kaynaklarda bu güne özel müstehap ameller zikredilmiştir.

Dahvu’l-Arz Gününün Amelleri

[Düzenle]

Meşhur görüşe göre Dahvu’l-Arz günü gusletmek müstehaptır.
Ayrıca bu günde oruç tutmak da üzerinde vurgu yapılan müstehap amellerdendir. Bu günün orucu, yıl içinde dört güne ait özel faziletlerin zikredildiği oruçlardan biridir. Rivayetlere göre bu günde tutulan oruç atmış ayın orucuna ve yetmiş yıllık günahın kefaretine denktir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Hasan Necefi, Cevahir’ul-Kelam, c. 5, s. 40-41.    
2. Yusuf Behrani, el-Hedaik’un-Nazire, c. 4, s. 235.    
3. Muhammed Hasan Necefi, Cevahir’ul-Kelam, c. 17, s. 100.    
4. Seyit Muhammed Kazım Tabatabai, el-Urvet’ul-Vuska, c. 3, s. 659.    


Kaynakça

[Düzenle]

Müessese’i Dairet’ul-Maarif’i Fıkh’i İslami, Ferheng’i Fıkh’i Farsi, c. 4, s. 160.    


جعبه ابزار