Cabbar Sıfatı

Makaleyi PDF formatında kaydetCabbar (Arapça: الجبار) , Allah Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kuran’ı Kerim’de bazı ayetlerde belirtilmiştir. Allah Teala için zikredilen Esmaü'l-Hüsna’da yer alan bu isim, aynı zamanda yine Allah için zikredilen celal ve cemal sıfatları içinde de yer alır.


Cabbar Sıfatının Tanımı

[Düzenle]

Allah Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kuran’ı Kerim’de bazı ayetlerde belirtilmiştir.
“O öyle Allah’tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, Kuddûs'tur, Selam'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cabbar'dır (iradesini geçirendir) , Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından münezzehtir. ”
[1] Haşr, 23.    
Cebr maddesinden olan bu sözcük bazen kahreden manasına; bazen de telafi etmek, ıslah etmek manasına gelmektedir.

Arapça Lügatte Cabbar

[Düzenle]

Mecmeu’l Bahreyn kitabında, Cabbar’ın manası hakkında şöyle yazar: ‘Cabbar, saltanat ve hükümetinde çok azim ve yüce olan kimsedir. Bu sıfat sadece Allah (c. c) için kullanılır. Allah’ın dışındaki kimseleri için ise kınama maksadıyla kullanılır’
[[|Ragıp]] ise el-Müfredat’ta şöyle yazar: ‘Cebr’in asıl manası galebe ve kudretle birini ıslah etmek demektir. Allah için kullanıldığında Onun büyük sıfatlarından biri olarak kullanılır. Yani iradesini ve kudretini tam olarak kullanarak her fesadı ıslah eder. Allah’tan başkası için kullanıldığında kınanma manasına gelir. ’ Ragıp’a göre eksiklik ve boşluğunu, layık olmadığı bazı makamlara sahip olduğunu iddia ederek gidermek isteyen kimse cabbardır.

Kuran’da Cabbar Sıfatı

[Düzenle]

Bu sözcük Kuran’ı Kerim’de on kere gelmiş, onlardan yalnızca biri kadir olan Yüce Allah için, diğer dokuzu ise zalim, asi ve [[|fesatçılar]] için kullanılmıştır.
Buna göre bu isim Allah için kullanıldığında hem ‘Çok baskın ve galip’ manasına,
[6] Muncid-ut Talib, (Farsça Tercümesi) , s. 57
hem de ‘kırık kalpleri çok onaran ve telafi eden’
[7] Muhammed Rızaî, Vajehayi Kur’an, sütün: 66.
manasına gelmektedir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Haşr, 23.    
2. Mecmeu’l Bahreyn, c. 1, s. 338    
3. Ragıp İsfahani, Müfredatun Fi Garaib-il Kur’an, s. 183, ‘Cebr’ maddesi.    
4. Ragıp İsfahani, Müfredatun Fi Garaib-il Kur’an, s. 183-184, ‘Cebr’ maddesi.    
5. Tefsir-i Nımune, c. 23, s. 554.    
6. Muncid-ut Talib, (Farsça Tercümesi) , s. 57
7. Muhammed Rızaî, Vajehayi Kur’an, sütün: 66.


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Cabbar Sıfatı'nın Anlamı" makaleinden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار