Zirar Mescidi

Makaleyi PDF formatında kaydetZirar mescidi (Arapça: مسجد الضرار) , Allah Resulü (s. a. a) zamanında bazı münafıkların İslam’a çeşitli yönlerden zarar vermek amacıyla yaptıkları, ancak vahyin emriyle yine Allah Resulü (s. a. a) tarafından yıkılması emredilen mescide verilen addır.


Zirar’ın Tanımı

[Düzenle]

“Zırar” Arapçada mufaale babından olup bilerek zarar verme
[2] Ferheng-i Ebcedi Arabi-Farsi, s. 564, “Zarr” maddesi.
anlamına gelir.

Kuran’da Zirar Mescidi

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim’de Tövbe suresinde Zirar mescidi macerasına işaret edilmiştir. Zirar mescidinin bu adla adlandırılmasının nedeni, bir grup münafığın İslam ve Müslümanlar aleyhine olan kendi kirli emellerini hayata geçirmek ve Hz. Peygamber (s. a. a) ve Müslümanlara darbe vurmak için mescit adı altında bir karargah kurma gayesiyle Medine’de bir mescit inşa etme girişiminde bulunmalarıdır.
[3] Karaşi, Seyid Ali Ekber, Kamus-i Kur’an, c. 3, s. 228, Daru’l-Kutub el-İslamiye, Tahran, 1371 ş.


Zirar Mescidi’nin Yapımı

[Düzenle]

Özetle Zirar mescidinin hikâyesi şudur: Bir grup münafık Hz. Peygamberin (s. a. a) yanına gelir ve Beni Salim kabilesi bölgesinde (Kuba mescidi yakınında) bir mescit yapmak ve böylece güçsüz, hasta ve güçten düşmüş yaşlıların orada namaz kılması için ondan izin ister. Aynı şekilde Hz. Peygamberden (s. a. a) şahsen söz konusu mescide gelmesi ve orada namaz kılmasını talep ederler. Bunun üzerine Tövbe suresinin 107 ila 110. ayetleri Peygamberi Ekrem’e nazil olur ve onların işinin arkasındaki sırları deşifre eder.

Zirar Mescidi’nin Yıkımı

[Düzenle]

Bunun ardından Hz. Peygamber (s. a. a) söz konusu mescidi ateşe vermeleri ve kalan yapıyı da yıkmaları emrini verir.
[5] Hücceti, Seyid Muhammed Bakır, Esbabu’n-Nüzul, s. 56.
[6] Hücceti, Seyid Muhammed Bakır, Esbabu’n-Nüzul, s. 58.
[8] Gerdanide-i Mensub be Belami, Tarihname-i Taberi, Tahkik-i Ruşen, Muhammed, c. 5, s. 1503-1504, Neşr-i elborz, Tahran, 1373 h. ş
Bu konuyu tüm İslam müfessirleri ve birçok hadis ve tarih kaynakları zikretmiştir. Elbette detaylarında bir takım görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 8, s. 137, Daru’l-Kutub el-İslamiye, Tahran, 1374 h. ş    
2. Ferheng-i Ebcedi Arabi-Farsi, s. 564, “Zarr” maddesi.
3. Karaşi, Seyid Ali Ekber, Kamus-i Kur’an, c. 3, s. 228, Daru’l-Kutub el-İslamiye, Tahran, 1371 ş.
4. Tefsir-i Numune, c. 8, s. 134.    
5. Hücceti, Seyid Muhammed Bakır, Esbabu’n-Nüzul, s. 56.
6. Hücceti, Seyid Muhammed Bakır, Esbabu’n-Nüzul, s. 58.
7. İbn Kesir ed-Demeşki, Ebu’l-Feda İsmail b. Ömer, el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 5, s. 21-22, Daru’l-Fikir, Beyrut, 1407 h. k    
8. Gerdanide-i Mensub be Belami, Tarihname-i Taberi, Tahkik-i Ruşen, Muhammed, c. 5, s. 1503-1504, Neşr-i elborz, Tahran, 1373 h. ş


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Zirar Mescidi" makalesinden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار