Vacip

Makaleyi PDF formatında kaydetVacip kavramı, özellikle usul ve fıkıh ilimleri alanında kullanılan ve (yapılması) zorunlu ve vurgulu istek anlamına gelir.


Vacip’in Tanımı

[Düzenle]

Bir şeyin yapılması veya terk edilmesi üzerine yapılan vurgulu istek ve kuvvetli seçime vacip denir. Örneğin: “Yap! ” ve “Terk et! ”
[1] İsa Velaî, Ferheng’i Teşrihi İstilahat’i Usul, s. 365.

Bir başka tabirle vacip, kesin talep ve istek içeren vücudi emir veya ademi emir olarak tanımlanır. Öyle ki bu talebin yerine getirilmemesi hoşnutsuzluk doğurur. Örneğin: Namazın yerine getirilmesi ve içki içmenin terk edilmesi... İstilahat’i Usul kitabında şöyle yer alır: “Vacip, kuvvetli bir taleple belirlenen bir şeyin yapılması veya terk edilmesidir.

Vücup ve Vacip’in Farkı

[Düzenle]

Vücup ile vacibin farkı şudur ki vücup, teklifi hükümdür (ameli hükümdür). Ancak vacip, vücup hükmünün ilişkilendirildiği fiil ve eylemdir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. İsa Velaî, Ferheng’i Teşrihi İstilahat’i Usul, s. 365.
2. Ali Meşkini, İstilahat’ul Usul, s. 275.    
3. Ali Meşkini, Tahrir’ul-Mealim fi Usul’il-Fıkh, c. 1, s. 59.    
4. Cafer Seccadi, Ferheng’i Maarif’i İslami, c. 3, s. 2099.    
5. Abdullah b. Muhammed Fazıl Tuni, el-Vafiye fi Usul’il-Fıkh, s. 69.    
6. Nasır Mekarim Şirazi, Envar’ul-Usul, c. 1, s. 364.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhangname’i Usul’i Fıkıh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, «Vacip» makalesinden alıntıdır


جعبه ابزار