Sebep

Makaleyi PDF formatında kaydetSebep (Farsça: سبب), Usul ilminde şer’i hükmün sabit olmasındaki emaredir.


Tanım

[Düzenle]

Hükmün sebebi, Şari’nin (c. c) şer’i hükmün sabit olması için karar kıldığı açık ve irtibatlı emareye denir. Örneğin: Güneşin batıya kayması öğle namazının vacip olmasındaki alamet olması.

Hükmün Sebebi ve İlleti

[Düzenle]

Hükmün sebebi ile hükmün illeti arasındaki irtibat ve nispet hakkında iki farklı görüş bulunmaktadır. Bazıları bu ikisinin aynı ve eşit şeyler olduğunu söylerken bazıları ikisi arasında fark bulunduğunu belirtmiştir. Bunlara göre hükmün illeti ile şer’i hükmün kendisi arasında açık bir bağıntı ve irtibat söz konusudur ve akıl bu bağıntıyı derk edebilir ama hükmün sebebi noktasında böyle değildir. Yani hükmün sebebi ile şer’i hüküm arasındaki irtibat ve bağıntıyı akıl derk edemez, neden güneşin batıya kayması öğle namazının vacip olmasının sebebi olduğunu akıl anlayamaz.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Taki Tabatabai Hekim, el-Usulu’l Amme li Fıkhi’l Mukarin, s. 310    


Kaynakça

[Düzenle]

Wikifeqh sitesi "Sebep (Usul)'" makalesinden 01.03.2022 tarihinde alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : İçtihat | Usul Kavramları | Usuli Fıkıh
جعبه ابزار