Nur Suresi

Makaleyi PDF formatında kaydetNur suresi (Arapça: سورة النور) , Kuran’ı Kerim’in 24. Suresidir, Medeni bir suredir ve 64 ayetten oluşur.


Nur Suresinin İsmi

[Düzenle]

Bu sure adını 35. Ayette geçen “Allah göklerin ve yerin nurudur”
[1] Nur, 35.    
ifadesindeki “Nur” ve bu kavramın özelliklerinin beyan edilmesinden almıştır.

Nur Suresinin İçeriği

[Düzenle]

Bu sure, ilk ayetinde belirtildiği üzere “Bu, âyetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir sûredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler gönderdik. ”
[2] Nur, 1.    
bazı ilahi hükümlerin anlatıldığı, bu hükümlerin ilahi maarifteki yeri ve bu vesileyle müminlere bazı hatırlatmalarda bulunulan bir suredir.

Nur Suresinin Özellikleri

[Düzenle]

1- Irak ve Şam rakamlarına göre 64 ve Hicaz rakamlarına göre 62 ayetten oluşur.
2- Tertibi nüzule göre 102. ve hali hazırdaki mushafa göre ise 24. Suredir.
3- Medine’de Haşr suresinden sonra ve Hac suresinden önce nazil olmuştur.
4- İçerik olarak ahlak, ahkam ve bazı inançsal meselelere değinir ve yaklaşık yarım cüzdür.

Nur Suresindeki Şer’i Hükümler

[Düzenle]

1- Zina haddi; 100 şallak.
[4] Nur, 2.    

2- Zina ithamında bulunmak; 80 şallak.
[5] Nur, 4.    

3- Zinanın ispatı için 4 şahit zorunluluğu.
[6] Nur, 4.    

4- Zina ithamında bulunan kimsenin şahitliğinin geçersiz oluşu.
[7] Nur, 4.    

5- Karısına zina ithamında bulunan erkeğe “Lian” hükmü uygulanması.
[8] Nur, 7.    

6- Namahreme bakmanın haram oluşu hükmü.
[9] Nur, 30.    

7- Kadınlar için hicap hükmü ve içeriği.
[10] Nur, 31.    

8- Kadınlara, kendilerine mahrem olanların beyanı.
[11] Nur, 31.    

9- Bazı nikah hükümleri.
10- Yazılı anlaşmalar ve kölelerin azat edilmesi

Nur Suresinin Konuları

[Düzenle]

1- Bazı fıkıh hükümlerinin beyanı
2- İfk kıssası
3- Başkalarının evlerine giriş adabı
4- Hz. Peygamberin (s. a. a) huzurunda bulunma adabı
5- Aile içi kuralların beyanı
6- Müminlere yeryüzünde hakimiyet vaadi
[18] Komisyon, Ulumu’l Kuran inde’l Müfessirin, c. 1, s. 315.
[20] Haşimzade Hureysi, Şinakht’i Sureha’yi Kuran, s. 226.
[21] Ramyad, Mahmut, Tarih-i Kuran, s. 585.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Nur, 35.    
2. Nur, 1.    
3. Tabatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kuran, c. 15, s. 78.    
4. Nur, 2.    
5. Nur, 4.    
6. Nur, 4.    
7. Nur, 4.    
8. Nur, 7.    
9. Nur, 30.    
10. Nur, 31.    
11. Nur, 31.    
12. Nur, 32-33.    
13. Sehavi, Ali b. Muhammed, Cemalu’l Kurra ve Kemalu’l Ekra, c. 1, s. 434.    
14. Nasır, Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, c. 14, s. 353.    
15. Suyuti, Abdurrahman b. Ebu Bekir, el-İtkan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 43.    
16. Suyuti, Abdurrahman b. Ebu Bekir, el-İtkan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 41.    
17. Zerkeşi, Muhammed b. Bahadır, el-Burhan fi Ulumi’l Kuran, c. 1, s. 194.    
18. Komisyon, Ulumu’l Kuran inde’l Müfessirin, c. 1, s. 315.
19. Firuzabadi, Muhammed b. Yakup, Besair Zeva’t Temyiz fi Letaifi’l Kitap el-Aziz, c. 1, s. 334.    
20. Haşimzade Hureysi, Şinakht’i Sureha’yi Kuran, s. 226.
21. Ramyad, Mahmut, Tarih-i Kuran, s. 585.


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname-i Ulum’i Kuran, “Nur Suresi” makalesinden alınmıştır    


جعبه ابزار