Muharrem Ayı

Makaleyi PDF formatında kaydetMuharrem ayı (Arapça: شَهر المحرم) , Kameri aylardandır ve Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.


Açıklama

[Düzenle]

Muharrem ayı, on iki Kameri ayın ilkidir ve haram aylardan biridir. Cahiliye döneminde ve ayrıca İslam’da, bu ayda savaşmak haram kılınmıştır.

Kameri Yılın Başlangıcı

[Düzenle]

Kameri yılın başlangıç ayı olan Muharrem ayının ilk gününe ait bazı adap ve namaz vardır. Bunlar Mefatih’ul-Cinan adlı kitapta yer almıştır.

Önemli Olaylar

[Düzenle]

Muharrem ayı hüzün, gam, keder ve Şiilerin, İmam Hüseyin’in (a. s) şehadetinden dolayı yas tuttuğu bir aydır.
Muharrem ayında birçok olay gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Zat’ur-Rika gazvesi, [[|Hayber’in fethi]], Kerbela hadisesi, İmam Hüseyin’in (a. s) şehadeti ve ailesinin Kufe’den Şam’a kadar süren esaret dönemi.
Aynı şekilde bazı nakillere göre üçüncü halife Osman’ın hilafete geçmesi, Me’mun Abbasi’nin kardeşi Muhammed Emin’in öldürülmesi, Cafer Bermeki’nin öldürülmesi ve Berameke devletinin yıkılması, Mustasım’ın öldürülmesi ve Abbasiler döneminin son bulması bu ayda gerçekleşmiştir.
Bir nakle göre Hz. İdris’in (a. s) göğe çekilmesi, Hz. Zekeriya’nın (a. s) duasının kabul olması, Hz. Musa’nın (a. s) denizden geçmesi ve Firavun ve takipçilerinin boğulması, Fil Ashabı’nın helak olması da bu ayda gerçekleşmiştir.

Dipnot

[Düzenle]Kaynakça

[Düzenle]

Hidayet’ul-Enam ile Vekayi’il-Eyyam, Muhaddis Kummi, s. 53, Mefatih’ul-Cinan, s. 521


Bu sayfadaki kategoriler : Aşura | Haram Aylar | Hicri Takvim | Kameri Aylar | Kerbela
جعبه ابزار