Muhammed Hüseyin Gorgic

Makaleyi PDF formatında kaydetMuhammed Hüseyin Gorgic (Farsça: محمد حسین گرگیج) (d. 1942) , İran’ın Gülistan eyaleti Azadşehr bölgesinin Ehlisünnet Cuma imamı ve Galikeş Farukiye Medresesi Genel Müdürüdür.
İran ve Pakistan'da Ehlisünnet alimlerinden havza dersleri alan Gorgic, yükseköğrenim ve içtihat diplomasına sahiptir. Galikeş şehrindeki Farukiye Ehlisünnet Medresesi’nin kurucusudur ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirmenin yanı sıra Azadşehr Cuma İmamlığı görevini de yürütmektedir.


Kısaca Hayatı

[Düzenle]

Muhammed Hüseyin Gorgic ya da bilinen ismiyle Mevlevi Gorgic, 1942 yılında dünyaya gelmiştir. Sistan-Beluçistan eyaletinde büyük bir aşiretin üyesi olan Gorgic, havzada yükseköğrenim ve içtihat derecesinde diploma sahibidir.

Tahsil Hayatı

[Düzenle]

İlk havza derslerine Beluçistan'da göçebe çadırlar altında Mevlevi Nazar Muhammed Levar Zehi (Brahui) ile başladı. O dönem popüler olan Kaide’i Bağdadi, Kuran’ı Kerim, beş kitap ve Hafız Divanı'nı okuduktan sonra eyaletin başkenti Zahidan'a gitti. Zahidan Eşaetu’t Tevhid Medresesi’nde havzanın mukaddime dersleri olan Sarf’i Mir, Mizanu’s Sarf, Nahv’i Mir, Nuru’l İzah, Nuru’l Envar, Şerh’i Vikaye, Şerh’i Camî, Şerh’i Tehzib ve Nisab kitaplarını Abdülgafur Şeh Bahş, Mevlevi Emir Ahmet ve diğer üstatlarla okudu.
Eşaetu’t Tevhid Medresesi’nde iki tam dönem Kuran tefsiri dersleri aldıktan sonra, tefsir senetleri alanına yöneldi. Ardından yükseköğrenimini tamamlamak için Haş Şehri’nin kuzey batısındaki Kale’i Bid Köyü’ndeki Bedru’l Ulum Medresesi’ne gitti. Miras ve farzlar konulu dersleri Mevlevi Abdülhamit’in amcası olan Mevlevi Şir Muhammed’in yanında okudu. Ayrıca Necmuddin Muhammed ed-Derkani’den de dersler aldı. Havzadaki el-Hidayet, Mişkat, Celaleyn, Beyzavi, Tevzih ve Telvih, es-Subut derslerini ve Arap edebiyatından nesir ve şiir derslerini Mevkuf’un Aleyh kitabına kadar tamamladı.
Hadis ilimleri ve yükseköğrenim dersleri için o dönemde İran’da değildi ve yükseköğrenim derslerini tamamlamak için Pakistan’a gitti. Pakistan’ın Karaçi şehrinde hadis ilimlerinde Sahih’i Buhari, Sahih’i Ebu Davut, Sahih’i Tirmizi derslerini Hüseyin Ahmet Medeni’nin öğrencisi olan Mevlevi Selimullah’tan aldı. Sahih’i Müslim derslerini Mevlevi İnayetullah’tan, Şerh’i Meani’l Asar, Müsned’i İmam Ebu Hanife ve diğer hadis kitaplarını ise Mevlevi Nizamuddin Şamzehi’den aldı. Pakistan Vifaku’l Medaris’te sınavlarını verdikten sonra Camie’i Farukiye Medresesi’nden ve Mevlevi Müfti Mahmut idaresindeki Multan Vifaku’l Medaris’tan hadis nakli izni aldı.
Daha sonra Kuran tefsiri dersleri için Yarhan Rahim Bedru’l Ulum Medresesi’ne Şeyhu’l Kuran Abdülgani Cacuri’nin yanına gitti. Kuran tercümesi ve tefsir derslerini Kuran’ın tüm sureleri üzerinde tatbik ederek bitirdi.

Faaliyetleri

[Düzenle]

Muhammed Hüseyin Gorgic, Kuran tefsir izni aldıktan sonra kendi vatanı İran’a geri döndü. Şu anki Gülistan eyaleti Galikeş şehrinde Ehlisünnet Farukiye Medresesi’ni kurdu ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirmekle meşguldür.
Gülistan eyaletine geldiği günden itibaren Azadşehr bölgesinin Cuma imamlığı görevine atandı. Cuma namazı, bayram namazları ve bölgedeki halkın irşadı konusunda çalışmalar yürüttü. Zahidan Fıkıh Konseyi kurulunca, bu kurulun asli üyelerinden biri oldu. Yine Türkmen Hanefi Fıkıh Konseyi’nin kurulmasıyla birlikte bu konseyin de bir üyesi olmuştur.

Tartışma Yaratan Hutbe

[Düzenle]

Muhammed Hüseyin Gorgic, 10 Aralık 2021 tarihinde bir Cuma namazı hutbesinde Ehlibeyt (a. s) hakkında sarf ettiği sözlerle birtakım şüphelerin oluşumuna sebep olmuş ve kamuoyundan geniş çapta tepkiler almıştı.

← Ortaya Atılan İddia


Muhammed Hüseyin Gorgic, Cuma namazındaki hutbesinde şunları söyledi:
Zeynelabidin’in annesi, Yezdigerd’in kızıydı. Ömer b. Hattab, İran’ın fethinden sonra bu kadını Hazreti Hüseyin’le (a. s) evlendirdi ve ondan sonraki 9 imam bu nesilden dünyaya geldi. Eğer Ömer b. Hattab’ın hilafetini kabul etmezsek imamların itibarı ve nesilleri zan altında kalır.

← İddiaya Verilen Cevap


Bazı Şii alimler, bu iddiaya cevap vermişlerdir ki kısaca şöyle özetleyebiliriz:
5- Meselenin aslının Ömer b. Hattab’a nispet verilmesi şüphelidir.
2- Tarihsel olarak Şehribanu’nun evliliğinin Ömer b. Hattab döneminde olması çok uzak bir ihtimaldir.
3- Bu evliliğin Ömer b. Hattab döneminde olduğunu belirten belgelere göre, Ömer b. Hattab bu kadını satma niyetindeydi ama İmam Ali’nin (a.s) muhalefetiyle karşılaştı.
4- O dönem, evlilik akdi kadın tarafından okunuyordu. Akdi eğer Ömer b. Hattab okumuşsa da bu, onun hilafetinin sahih olduğu anlamına gelmez.
5- Tasarruf ve hakimiyet elde edilmiş olsa da bu tasarruf, halifelerin savaşlarının meşru olduğunu göstermez.
Mevlevi Gorgic’in iddiasına verilen cevabın geniş şeklini Gorgic ve 9 İmamın Annesi Hakkındaki İddiaları adlı makalede bulabilirsiniz.

Mevlevi Gorgic’in Özür Dilemesi

[Düzenle]

Gorgic, sosyal medyada yayınladığı bir mesajla sözlerinin kesilmiş ve çarpıtılmış olduğunu iddia etti ve insanların dini duygularının incindiğinden ötürü özür diledi.
Gorgic’in yayınladığı metnin tamamı için Gorgic ve 9 İmamın Annesi Hakkındaki İddiaları makalesine göz atabilirsiniz.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Havza Haberleri, Gorgic’in tartışma yaratan sözlerine tepkiler.    
2. Azadşehr Ehlisünnet Cuma İmamı’nın özür videosu.    


Kaynakça

[Düzenle]

Wikifeqh Araştırma Gurubu, https://gorgij.net sitesi'nden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار