Mudarebe

Makaleyi PDF formatında kaydetMudarebe (Arapça: المضاربة) , İslam fıkhında özellikle muamelat bölümünde yer alan ve kişinin helal yoldan elde ettiği kazançlar sınıfında bahsedilen bir konudur.


Mudarebe’nin Tanımı

[Düzenle]

İslam fıkhı ıstılahında mudarebe, taraflardan birinin sermeye diğerinin ise iş gücü koyarak ve her iki kesimin de karda ortak oldukları ticari akit ve sözleşmedir. Daha açık bir tabirle mudarebe, iki taraf arasında gerçekleştirilen taraflardan birinin diğerine sermaye vermesi ve sermaye verilen şahsın da bu sermaye ile ticaret yapmasıdır. Elde edilen kar da daha önceden belirlenmiş bir oranda taksim edilir. Sermaye verene malik, sermayeyi çalıştırana ise amil denmektedir. Hatırlatmakta fayda var ki mukaddes İslam dini, kulların ibadet ile ilgili konularına teveccüh ve önem gösterdiği gibi geçim ve iktisadi konularına da teveccüh ve önem göstermektedir. Açıktır ki ferdin ve toplumun saadeti kulluk ve ibadettedir. Bu da doğru bir geçim ve iktisat gerektirir. Müslüman’ın izzet ve azameti yaratıcısına olan kulluğunda ve bunun yanında geçim, iş ve ticarette göstereceği sağlıklı ve akıllı davranışlardadır.

Kuran ve Rivayette Helal Kazanç

[Düzenle]

Allah Teâlâ buyuruyor:
"رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاة يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار"
[1] Nur, 37.    

(Öyle) adamlar (vardır ki) onları ne bir ticaret, ne bir alış veriş Allâhı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekatı vermek den alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin (dehşetle) döneceği gönden korkarlar.
Başka bir ayette şöyle buyuruyor:
"فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‌ "
[2] Cuma, 10.    

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.
Bir rivayette şöyle geçmektedir: Kim çaba gösterip helal rızık tahsil ederse; Allah Teala'dan sadaka almış kimse gibidir.

Mudarebe’de Hedef

[Düzenle]

Şüphesiz mudarebeden kasıt Müslümanların pazarına, ekonomisine canlılık kazandırmak; parayı piyasaya sürerek Müslümanların ticaretinin ve iş sektörünün gerilemesini önlemektir. Bu ticari akitteki bir diğer amaç ise çalışkan ve yapıcı insanların önünün açılması bu kıymetli Müslüman fertlerin işlevsiz ve fonksiyonsuz kalmasını engellemektir.

Mudarebe Şartları

[Düzenle]

Mudarebe sözleşmesinde zarar, sermaye sahibine aittir. Ancak elde edilen kazançla uğranan zarar temin edilebilir. Eğer Amil bütün zararı veya bir kısmını temin etmeyi üstlenirse sözleşmenin sıhhati acısından bunun sözleşmede izhar edilmesi gerekir. Mudarebe istenildiğinde fesih edilebilen sözleşmelerdendir ve bazı şartlar taşır:
1. Mudarebe akdini okumak (tarafların kabulü).
2. [[|Mükellefiyet]] şartlarını taşımak (akîl olmak, baliğ olmak, ihtiyar sahibi olmak (Kendi tercihlerini özgürce yerine getirebilmek)).
3. Kazanç paylaşım oranını önceden belirlemiş olmak.
4. Sermayenin meşru işlerde kullanılması.
5. Mudarebenin kastı olan sermayenin nakit ve miktarının belirli olması.
6. Amilin bu işi gerçekleştirecek gücünün olması.
Mudarebe temiz ve bereketli bir ticarettir. İslam dininin de teyit ve onayını almıştır.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Nur, 37.    
2. Cuma, 10.    
3. Kâfi, c. 4, s. 12.    
4. Tahrir'ul Vesile, Ruhullah, Humeyni, c. 1, s. 580-581    


Kaynakça

[Düzenle]

İslamuquest sitesi "Mudarebe Nedir?" adlı makalesinden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار