Kuran'da Kelimenin Tahrifi

Makaleyi PDF formatında kaydetKelimenin tahrifi (Arapça: تحریف اللفظ) Kuran’dan lafız eksiltme ve ya ona bir şey eklenmesine değinir.
Kelimenin tahrifi lafızdaki her türlü değişikliktir.


Tanım

[Düzenle]

Elfaz ve ibareler üzerindeki tasarrufa denir ki nazil olduğu şeklinden çıkmasıdır. Üç kısma ayrılır:
1-Değiştirmek suretiyle tahrif
2-Ekleme yapma suretiyle tahrif
3-Eksiltme yapma suretiyle tahrif
Kelimenin tahrifi manevi tahriften farklı olarak Kuran’ın zahirinde değişiklikle neticelenir. Harf, kelime, cümle ve suredeki değişiklikleri kapsar hatta onların yerinin değiştirilmesi de bu kapsamdadır.
Yukarıdaki üç tür tahrif ayrı ele alınacaktır, bu makalemizde kısaca “Kuran’da ekleme yaparak tahrifin” onun kerameti, mucize oluşu ve tahaddi (Kuran’ın muhaliflerden kendisi gibi zerafet dolu ve edebi açıdan eşsiz ayetlerinin benzerini talep etmesi) ile uyum sağlamadığına değineceğiz.

Kuran’ın Tahrif Olmaması

[Düzenle]

Müslümanların genel ortak görüşü onda ekleme ya da eksiltme şeklinde tahrifin gerçekleşmediği yönündedir, elimizdeki Kuran Peygamber’imize (s. a. a) nazil olan Kitap’ın aynısıdır.
[4] Ebu’l Kasım Hoi, Şinakht Kuran, s. 206
[5] Muhammed Hadi Marifet, Siyanetu’l Kuran mine’t-Tahrif, s. 13


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Nasır Mekarim Şirazi, Envaru’l Usul, c. 2, s. 343-344    
2. Cafer Süphani Tebrizi, el-Mehsul fi İlmi’l Usul, c. 3, s. 156-157    
3. Ebu’l Kasım b. Muhammed Hasan Mirza Gummi, Gevaninu’l Usul, c. 1, s. 403    
4. Ebu’l Kasım Hoi, Şinakht Kuran, s. 206
5. Muhammed Hadi Marifet, Siyanetu’l Kuran mine’t-Tahrif, s. 13


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Tahrif Lafz" makalesinden alıntıdır.    

جعبه ابزار