Kumar Aletleri

Makaleyi PDF formatında kaydetKumar aletleri, bahis yapıp yapmasa da onlarla oynamanın haram olduğu kumar araçları ve ekipmanıdır. İslam şeriatında Kuran'ı Kerim ve hadislerde belirtildiği üzere kumar büyük günahlardan sayılır. Bu nedenle kumara vesile olan araçlar da haram hükmünü taşır.


Genel Bilgi

[Düzenle]

Kumarda kullanılan araç ve ekipmanlar, birçok farklı materyalden elde edilebilir ve elde edilen bu araçlar şer'i kanunlara göre bazı hükümler taşır. Aynı şekilde bu araçları satın almak, satmak, kiralamak, onlarla sulh yoluna gitmek, inşa etmek veya eğitim için kiralamak gibi nedenlerle bu araçları yapmak, saklamak, hediye etmek ve ödünç vermek haram ve batıldır.
Kumar aletlerinin görünümü ve ayrıca materyalleri, yapısının imha edilmesi o materyallerin varlığına bağlıysa mal-eşya hükmü taşımaz. Yine mümkün olması durumunda kumar aletlerini yok etmek farzdır ve (bu aletlerin sahibine) bir karşılığın verilmesi gerekmez.

Kumar Aletlerinin Tanımı

[Düzenle]

Kumar aletleri, kumarda kullanılan araçlar ve ekipmanlar anlamına gelir. Örneğin: İskambil vb. oyunlarda kullanılan kağıtlar ve tavla, kumar aletlerinden sayılır. Bunların hükmü fıkıhta ticaret babında yer almıştır.

Kumar Aletlerinin Hükmü

[Düzenle]

Tavla ve iskambil gibi kumar aletleri ile oynanan oyunlarda ister bahis üzere olsun ve ister rehin bırakmak üzere olsun veya olmasın haramdır. Bu yolla elde edilen mal ve kazanç da batıldır. Bu kazanç üzerinde tasarrufta bulunmak haramdır ve karşılığının ödenmesi zorunludur.
Her ne kadar bahis ve iddia durumu olmadığı durumlarda, hürmet hükmü hususunda farklı görüşler de ortaya çıkmıştır.
Bu araçları satın almak, satmak, kiralamak, onlarla sulh yoluna gitmek, inşa etmek veya eğitim için kiralamak gibi nedenler üzere kumar aletleri yapmak, saklamak, hediye etmek ve ödünç vermek haram ve batıldır.
Kumar aletlerinin şekli ve yapısı mal-eşya unvanı taşımaz ve kumar aleti olanlar, o araçlara malik değildir. Bu yüzden mümkün olduğu takdirde kumar aletlerinin yapısını, şeklini ortadan kaldırmak farzdır ve bir karşılığı yoktur. Kumar aletlerini ortadan kaldırmak o madde ve cinsin varlığına bağlı değilse, kumar aletinde bulunan madde ve cinsin ortadan kaldırılması karşı (bedel) ödemeyi gerektirir. Hatta bazıları, bu bağlılık olsa dahi karşı geri ödemenin zorunlu olmadığına hükmetmişlerdir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cevahir’ul-Kelam, c. 22, s. 109.    
2. Cami’ul-Medarik, c. 3, s. 27.    
3. Cevahir’ul-Kelam, c. 22, s. 25.    
4. Cevahir’ul-Kelam, c. 22, s. 27.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 1, s. 152.    


Bu sayfadaki kategoriler : Fıkıh Hükümleri | Haramlar | Kumar | Şer'i Hükümler | Ticaret
جعبه ابزار