Kelamullah

Makaleyi PDF formatında kaydetKelamullah, İslam terminolojisinde çokça kullanılan ve Kuran’ı Kerim’in isimlerinden biri olarak zikredilir.


Tanımı

[Düzenle]

Kelamullah, Allah’ın sözü manasında ve Kuran’ı Kerim’in isim ve sıfatları arasında yer alan bir kavramdır. Tövbe suresiniد 6. Ayetinde Kuran’ı Kerim, Allah’ın sözü olarak beyan edilmiştir: “وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ” (Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah’ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al)
[1] Tövbe, 6.    
Kelam sözcüğü Arapça’da “کلم” kökünden türemiştir ve etki-söz manasına gelir.

Kuran’a “Kelamullah” İsminin Konmasının Nedeni

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim, kalplere nüfuz ettiği ve etki koyduğu, Kuran’ı duyan kimsenin de ondan etkilendiği için “Kelam” unvanını almıştır. Öyle ki birçok insan Kuran’ı Kerim ayetlerini duyarak İslam dinine girmiştir.
Kuran’ın, Allah’ın sözü olduğuna iman etmek insanın ruhunda derin bir etki bırakır. Çünkü insan Kuran okurken, kendini Allah’ın huzurunda ve onunla diyalog halinde bulur.
[5] Mahmut Ramyar, Tarih’i Kuran, s. 32.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Tövbe, 6.    
2. Hüseyin b. Muhammed Ragıp İsfahani, el-Müfredat fi Garib’il-Kuran, s. 439.    
3. Abdurrahman b. Ebubekir Suyuti, el-İtkan fi Ulum’il-Kuran, c. 1, s. 178.    
4. Muhammed b. Bahadır Zerkeşi, el-Burhan fi Ulum’il-Kuran, c. 1, s. 273.    
5. Mahmut Ramyar, Tarih’i Kuran, s. 32.
6. Fazıl b. Hasan Tabersi, Mecme’ul-Beyan fi Tefsir’il-Kuran, c. 5, s. 16.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Ulum’i Kuranî, «Kelamullah» makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار