Kaza ve Kader Ayetleri

Makaleyi PDF formatında kaydetKaza ve kader ayetleri, Allah’ın yaratılış, alem ve insan için irade ettiği kaza ve kader hakkında beyan edilen ayetlerdir.


Kaza’nın Tanımı

[Düzenle]

Kaza, Arapça “ق ض ی” kökünden türemiştir ve bir işe (Allah yahut beşer tarafından bir söylem ya da eyleme) son vermek demektir. Bu kavramın bir başka manası da şudur: Bir işi yapmak ve bitirmek, ahdetmek, ilan etmek, öldürmek, hükmetmek, mukadder kılmak, irade, hüküm ve zorunluluk… Kuran’ı Kerim’de bu kavram, zikrettiğimiz tüm bu manalarda kullanılmıştır.

Kader’in Tanımı

[Düzenle]

Kader, Arapça “ق د ر” kökünden gelir ve sözlükte “yeterlilik, güç, ölçmek, hazırlamak, hükmetmek, daraltmak vb. ” manalarını taşır. Yine bu kavram, zikredilen tüm manalarıyla birlikte Kuran’ı Kerim’de yer almıştır.

Eşaire’nin Görüşü

[Düzenle]

Eşaire, kaza ve kaderin manası hakkında şöyle der: Kaza, Allah’ın tertip olduğu üzere tüm eşya (varlıklar) hakkındaki ezeli iradesidir. Kader ise eşyanın (varlıkların) özel miktar, mizan ve ölçü üzere yaratılmasıdır.

Örnekler

[Düzenle]

Hicr suresi 21. Ayeti:
وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَٓائِنُهُؗ وَمَا نُنَزِّلُـهُٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz.
[1] Hicr, 21.    

Ayrıca Tövbe suresi, 51
[2] Tövbe, 51.    
; Enfal suresi, 42
[3] Enfal, 42.    
; Ahzab suresi, 38
[4] Ahzab, 38.    
; Dehr suresi, 30
[5] Dehr, 30.    
; Tekvir suresi 29. Ayetler
[6] Tekvir, 29.    
kaza ve kader konusunun ele alındığı ve beyan edildiği ayetlerdir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Hicr, 21.    
2. Tövbe, 51.    
3. Enfal, 42.    
4. Ahzab, 38.    
5. Dehr, 30.    
6. Tekvir, 29.    
7. Tabatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kuran, c. 13, s. 72-77.    
8. Tabatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kuran, c. 13, s. 38.    
9. Marifet, Muhammed Hadi, et-Temhid fi Ulumi’l Kuran, c. 3, s. 335.    
10. Bennai, Ali Ekber, Kamus’i Kuran, c. 6, s. 17-18.    
11. Kureşi Bennai, Ali Ekber, Kamus’i Kuran, c. 5, s. 246.    
12. Mustefevi, Hasan, et-Tahkik fi Kelimati’l Kuran, c. 9, s. 284-288.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Ulum’i Kuranî, “Kaza ve Kader Ayetleri” makalesinden alınmıştır.    


جعبه ابزار