Hudus

Makaleyi PDF formatında kaydetHudus (Arapça: الحدوث) , felsefe ve kelam ilminde kullanılan bir tabir olup mahlukatın var oluşu hususunda belirtilen görüşlerden birinin temel kavramıdır.


Tanımı

[Düzenle]

Hudus, cumhurun anlayışında bir şeyin geçmiş zamanda ademden (yokluktan) sonra ortaya çıkışı demektir ve kıdem kavramının karşıtıdır.
[1] Durretu’t Tac, 3. Bölüm, s. 29

Hudus yani ademden sonraki var olma demektir ve hadis olan şey var oluşunda bir illete ihtiyaç duyduğu gibi bekasında da illete ihtiyaç duyar. Zira ihtiyaç sebebi (imkan olmasından ötürü) , eşya var olduktan sonra da devam eder.
[4] İbn Rüst, Muhammed b. Ahmet, Tehafutu’t Tehafut, s. 32.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Durretu’t Tac, 3. Bölüm, s. 29
2. İbn Fars, Ahmet, Mu’cemu’l Mekayis el-Lugat, c. 2, s. 36.    
3. Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, Nihayetu’l Hikmet, s. 79.    
4. İbn Rüst, Muhammed b. Ahmet, Tehafutu’t Tehafut, s. 32.
5. İbn Sina, Hüseyin, eş-Şifa, c. 1, s. 262.    
6. Molla Sadra, Muhammed b. İbrahim, el-Hikmetu’l Mütealiye fi’l Esfari’l Akliyeti’l Erbaa, c. 3, s. 245.    


Kaynakça

[Düzenle]

Wikifeqh sitesi, “Hudus” adlı makaleden alınmıştır.    
Ferheng’i Maarif’i İslami, c. 2, s. 703


Bu sayfadaki kategoriler : Felsefe İlmi | Felsefe Terimleri | Kelam İlmi
جعبه ابزار