Hitap

Makaleyi PDF formatında kaydetHitap murat ve isteğin hitap edatları kullanılarak muhataba iletilmesine denir.


Tanım

[Düzenle]

Hitap, iki kişi arasındaki kelam anlamına gelen kelimenin mastarıdır, istek ve muradın, hitap edatları ile ister anlaşılmak isterse anlatmak amacıyla olsun iletilmesine denir.

Başka Bir İfadeyle

[Düzenle]

Bir başka deyişle hitap, konuşan tarafından kendi muradının anlaşılması ya da başka bir fayda için hitap edatlarının kullanıldığı kelama denir.

Nokta

[Düzenle]

Usul alimleri hitabın tanımında farklı ifadeler de kullanmıştır.
[6] Muhammed Cevad Muğniye, İlmu’l Usulu’l Fıkh fi Sevbetu’l Cedid, s. 119


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Ahmed ibn Fars, Mu’cem Mugayisi’l Lugat, c. 2, s. 198    
2. Ahmed b. Ahmed Feyumi, el-Misbahu’l Munir, s. 92    
3. Seyyid Abdul A’la Sebzivari, Tehzibu’l Usul, c. 1, s. 138    
4. Muhammed b. Ali Mücahid, Mefatihu’l Usul,. 12    
5. Abdullah b. Muhammed Fazıl Tuni, el-Vafiyetu fi Usulu’l Fıkh, s. 19    
6. Muhammed Cevad Muğniye, İlmu’l Usulu’l Fıkh fi Sevbetu’l Cedid, s. 119
7. Ali b. Hüseyin Alemi’l Huda, ez-Zerie ila Usulu’ş-Şerie, c. 1, s. 8    
8. Ebu’l Hasan Şi’rani, el-Mudhel ila Azabu’l Munhel, s. 56    
9. Cafer Seccadi, Ferheng Mearif İslami, c. 2, s.802    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Hitabat'" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Elfaz | Hitap Çeşitleri | Usul Terimleri
جعبه ابزار