Hablullah

Makaleyi PDF formatında kaydetHablullah (Arapça: حبل الله) , insanın Allah’a bağlanmasına vesile olan ilahi bir iptir. Ayrıca hablullah kavramı Kuran’ı Kerim, Allah Resulü (s. a. a) ve Ehlibeyti (a. s) olarak da tefsir edilmiştir.


Habl Nedir?

[Düzenle]

Habl, onunla insanın istediği ya da hedeflediği şeye ulaşabilme vesilesi ve sebebidir.Yahut hedefe ulaşmak veya bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan uzun ve sağlam şeylerdir.Hablullah, insanın Allah’a bağlanması ve ulaşmasını sağlayan şeydir.Burada ise maksadımız işte bu üçüncü manadır.

Hablullah’tan Maksat

[Düzenle]

Âli İmran suresi 103. Ayette her türlü tefrikaya karşı mücadele ve ittihat meselesi yer almıştır. «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. ”
Müfessirler , ayette geçen “Hablullah” ifadesinin manasında birkaç ihtimal saymışlardır: Kuran’ı Kerim, Allah Resulü (s. a. a) , Peygamberin hanedanı ve İmamlar (a. s).
İslam Peygamberi (s. a. a) ve İmamlardan (a. s) nakledilen rivayetlerde de çeşitli tabirler göze çarpmaktadır. Ed-Durr’ul Mensur tefsirinde Allah Resulünden (s. a. a) ve Meani’l-Ahbar kitabında ise İmam Seccad’dan (a. s) şöyle nakledilir: “Hablullah’tan maksat, Kuran’dır. ”
Ayyaşi tefsirinde İmam Bakır’dan (a. s) şöyle nakledilir: “İnsanların ona sımsıkı sarılması gereken ilahi ip Âl-i Muhammed’dir (s. a. a). ” Aynı şekilde Fahreddin er-Razi’ye ait et-Tefsir’ul Kebir’de, Mecme’ul-Beyan’da ve el-Mizan tefsirinde tüm bu ihtimaller beyan edilmiştir.
Müfessirlerin beyan ettiği tüm bu tabir ve manaların birbiriyle hiçbir çelişkisi de yoktur. Çünkü ilahi ipten maksat o mukaddes zat ile irtibatı sağlayacak her türlü vesiledir. Bu vesile İslam da olabilir, Kuran da, Peygamber de (s. a. a) ve Ehlibeyt de (a. s) olabilir. Bir başka ifadeyle “Hablullah” yani “Allah ile irtibat vesilesi” manasını taşır. Bu şekilde bu kavram birçok misdak-örnek taşıyabilir ve zikredilen tüm maddeler, bu geniş kavramın örnekleridir.
Kuran’ı Kerim, Hablullah’tır. Çünkü kim ona sarılırsa dalalet bataklığından kurtulur ve hidayete eder.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Mecme’ul-Beyan, Şeyh Tabersi, c. 2, s. 356.    
2. et-Tahkik, Hasan el-Mustefevi, c. 2, s. 161.    
3. el-Müfredat, Ragıp İsfahani, s. 217.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, « Hablullah » makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار