Fetva

Makaleyi PDF formatında kaydetFetva, hem usul hem de fıkıh ilim dalında kullanılan özel bir terimdir. Fetva, müçtehidin mukallit kimseler için şer’i hükmün belli olması adına belirttiği görüş beyanıdır.


Tanımı

[Düzenle]

Fetva, müçtehidin şer’i hüküm hakkında ve mukallit kimsenin öğrenmesi için ilan ettiği görüş ve hüküm beyanıdır.
Diğer bir ifadeyle, ifta çıkarımı faaliyetlerinin sonucunu beyan etmeye fetva denir.

Fetva’nın, Görüş’ten Farkı

[Düzenle]

Müçtehidin belirttiği fetva ve görüş arasındaki farklar şu şekildedir:
1- Müçtehidin fer’i şer’i hükümleri istanbat makamında elde ettiği şeye müçtehidin görüşü denir. Ancak bu görüşün açıklanması ve mukallit kimselere beyan edilmesine fetva denir.
2- Fetvada, müçtehidin ifta şartlarına sahip olması gerekir. Fakat görüşte bu şartlar geçerli değildir.
3- Fetva anında müçtehit, bazı şartları ve maslahatları göz önünde bulundurabilir. Ancak bu durum görüşte geçerli olmayabilir.

Bir Örnek

[Düzenle]

Meselenin kendi taşıdığı şartlar, sorun oluşturan özel bir konu, sorunun beyan edildiği zamansal, mekânsal ve toplumsal şartlar ve fıska ve nifaka yol açmaması…

Ehli Sünnet’in Görüşü

[Düzenle]

Bir kısım Ehli Sünnet alimleri , fetvada soru soran kimsenin ruhsal durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğine inanırlar. Örneğin bir kafir Müslüman bir kadınla zina ederse hükmü idamdır. Fakat o kafir, dost bir ülkenin üst düzey bir diplomatı (elçisi vs.) olabilir ve idamı sorunların ortaya çıkmasına, savaşa veya diplomatik ilişkilerin alt üst olmasına neden olabilir. Bu nedenle, müçtehit kendi görüş ve düşüncesine göre fetva vermemelidir.

Fetva’nın İşlevselliği

[Düzenle]

Fetva, ya konuların ve şer’i meselelerin hükmünün beyan edilmesi içindir ya da konunun kendisinin açıklanması içindir. Örneğin, konunun istinbat edilen konulardan olması gibi…
[1] Vehbe Zuheyli, Usul’il-fıkh’il İslami, c. 2, s. 1156.
[2] Muhammed Behr’ul-Ulum, el-İçtihad Usul’uhu ve Ahkam’uhu, s. 229
[3] Muhammed Ebu Zühre, Usul'ul-Fıkh, s. 376


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Vehbe Zuheyli, Usul’il-fıkh’il İslami, c. 2, s. 1156.
2. Muhammed Behr’ul-Ulum, el-İçtihad Usul’uhu ve Ahkam’uhu, s. 229
3. Muhammed Ebu Zühre, Usul'ul-Fıkh, s. 376
4. Cafer Seccadi, Ferheng’i Maarif’i İslami, c. 3, s. 1397.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhangname’i Usul’i Fıkıh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, «Fetva» makalesinden alıntıdır


Bu sayfadaki kategoriler : Hüküm | Merciiyet | Müçtehit | Şer'i Hükümler | Usul ve Fıkıh
جعبه ابزار