Emir Sigası

Makaleyi PDF formatında kaydetEmir sigası (Arapça: صیغه امر), fiillerin emir kalıbında olmasına denir.


Tanım

[Düzenle]

Emir sigası, emir kalıbında olmaktır, örneğin: if’al (افعل) ve benzeri.
İf’al sigasından maksat ise fiillerin emir kipleridir; ister gaib olsun ister muhatap, ister malum isterse meçhul olsun, ister sülasi ister rübai olsun, ister mücerred olsun ister mezid.
İf’al sigasının benzerlerinden maksat ise talep anlamındaki her siga ve kelimedir; ister haber cümlesi olsun ister inşa’, haber cümlesi de ister isim olsun ister fiil. Örneğin: صه, مه, مهلا...

Kalıp

[Düzenle]

Harflerin asli olsun zayid olsun ve harekelerin yan yana gelerek oluşturdukları bütündür, heyet de denir. Örneğin: if’al sigası, ki mahsus bir anlamı vardır ve bu kalıba giren her kelime o anlamı verir.
[2] Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 91
[6] Muhammed Hüseyin Naini, Ecvedu’d-Takrirat, c. 1, s. 87
[7] İsa Velai, Ferheng Teşrihi Istılahat Usul, s. 124
[8] Muhammed Cafer Cezayiri, Muntehu’d-Diraye fi Tovzihi’l Kifaye, c. 1, s. 433
[11] Muhammed Fazıl Lenkerani, Seyri Kamil der Usuli Fıkıh, c. 3, s. 333


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammed Rıza Muzaffer, Usulu’l Fıkh, c. 1, s. 71    
2. Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 91
3. Hasan b. Zeynu’d-Din, Mealimu’d-Din ve Melau’l Müçtehidin, s. 46    
4. Muhammed Bakır Sadr, Behus fi İlmi’l Usul, c. 2, s. 22    
5. Muhammed Bakır Sadr, Behus fi İlmi’l Usul, c. 2, s. 47    
6. Muhammed Hüseyin Naini, Ecvedu’d-Takrirat, c. 1, s. 87
7. İsa Velai, Ferheng Teşrihi Istılahat Usul, s. 124
8. Muhammed Cafer Cezayiri, Muntehu’d-Diraye fi Tovzihi’l Kifaye, c. 1, s. 433
9. Cafer b. Hasan Muhakkık Hilli, Mearicu’l Usul, s. 61    
10. Cafer Süphani Tebrizi, el-Muveccez fi Usulu’l Fıkh, c. 1, s. 53    
11. Muhammed Fazıl Lenkerani, Seyri Kamil der Usuli Fıkıh, c. 3, s. 333
12. Abdullah b. Muhammed Fazıl Tuni, el-Vafiyetu fi Usuli Fıkıh, s. 67    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Emir Sigası'" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Elfaz | Fiil Kipleri | Usuli Fıkıh
جعبه ابزار