Ehl-i Hadis

Makaleyi PDF formatında kaydetEhl-i Hadis, Ehli Sünnet fıkhında iki ana ekolden birine ve bu ekolü takip eden kimselere verilen isimdir.


Ehl-i Hadis’in Tanımı

[Düzenle]

Ehl-i Hadis, Ehl-i Re’y ekolünün karşısında İslam’ın ilk yüzyılında Ehli Sünnet alimlerinin oluşturduğu ve eğitim ve öğretimde hadis alanında özel bir yönteme sahip olan ve aynı zamanda bu anlayışı takip eden kimseler için kullanılırdı. Ehl-i Hadis’in büyük çoğunluğu Hicaz bölgesindendi.

Ehl-i Hadis’in Seçkin Şahsiyetleri

[Düzenle]

Ahmet b. Hanbel, Malik b. Enes, Süfyan es-Suri, Davut b. Ali b. Muhammed el-İsfahani ve Muhammed b. İdris Şafii, Ehl-i Hadis’in önde gelen şahsiyetlerindendir.

Ehl-i Hadis’in Fıkıh Yöntemi

[Düzenle]

Her ne kadar kendi içlerinde fıkıh alanında yöntem olarak farklılık taşısalar da Re’y, Kıyas ve İstihsan’ın kullanımının en aza indirilmesinde oldukça büyük çaba göstermişlerdir. Bununla birlikte Ehl’i Re’y anlayışına karşı nebevi hadislere, sahabe ve Tabiin’in eser ve sözlerine büyük önem vermişlerdir.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Dairetu’l Maarif Bozorg’i İslami, c. 9, s. 719.    
2. El-Milel’u ven-Nihel (Şehristani) , c. 1, s. 243    .


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng’i Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 1, s. 541.    


جعبه ابزار