Dua

Makaleyi PDF formatında kaydetDua (Arapça: الدعاء) , İslami kavramlar içerisinde en çok kullanılan ve kulun Allah ile olan irtibatının sağlanmasına yönelik yerine getirdiği eylemsel bir ibadettir.


Tanımı

[Düzenle]

Rütbe veya makam olarak daha üstün kimseden bir şey isteme ve talep etmeye istid’a yahut dua denir.
Bazıları İsti’la (büyüklük ve yücelik isteme) kavramının duada şart olduğuna inanır. İstek ve talep, isti’la şekliyle yerine getirildiğinde her ne kadar alt (rütbesel olarak aşağı) üstten istese de bu dua değil bir çeşit “Emir”dir.
Bazıları ise emir kipinin, fiilin yerine getirilmesi talebi olduğuna inanır. Vücup (vacip olma) , görevlendirmek, istid’a ve iltimas kelimelerinin ise mana olarak Müşterek’i Manevi (farklı lafız ancak tek mana) olduğuna inanırlar. Ancak vücup daha üstün kimsenin talebi, istid’a ise daha zayıf kimsenin üstünden olan talebidir.
[4] Muhammed Ebu’n-Nur el-Maliki, Usul’ul-Fıkh, c. 2, s. 121.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Ali Naki Haydari, Usul’ul-İstinbat, s. 79    
2. Ahund Horasani, Kifayet’ul-Usul, s. 107.    
3. Muhammed Rıza Muzaffer, Usul’ul-Fıkh, c. 1, s. 68-69.    
4. Muhammed Ebu’n-Nur el-Maliki, Usul’ul-Fıkh, c. 2, s. 121.


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, s. 158 «İstid’a» makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : İbadet | İslami Kavramlar | Kurani Kavramlar
جعبه ابزار