Bikr b. Hayy Teymi

Makaleyi PDF formatında kaydetBikr b. Hayy Teymi (Arapça: بکر پسر حَیّ تیمی) , Kerbela şehitlerinden ve Beni Teymu’llah b. Sa’lebe kabilesindendir.
[2] Hamit b. Ahmet Mahalli, el-Hedaik’ul-Verdiyye fi Menakib’il-Eimmet’iz-Zeydiyye, c. 1, s. 211.Bikr’in Şehadeti

[Düzenle]

Bikr, aslında Ömer b. Sa’d’ın ordusunda yer alan ve onlarla Kerbela’ya gelen biridir. Ancak İmam Hüseyin’le (a. s) savaşın kesinleştiğini anlayınca İmam Hüseyin’in (a. s) ordusuna katılır. Aşura sabahı Şimr b. Zi’l-Cevşen, Hz. Hüseyin’in (a. s) ordusunun sol cenahına saldırınca Bikr b. Hayy, Abdullah b. Umeyr, Hani b. Sebit ve diğer askerler şiddetli bir direniş gösterdi. Sonunda düşman ordusundan birkaçını öldürüp yahut yaraladıktan sonra düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktılar. Bu saldırıda Bikr’in bir ayağı koptu ve esir edildi. Düşmanın şiddetli işkenceleri sonucu Aşura vakıasından sonra şehit düştü.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Seyit Muhammed Rıza el-Hüseyni el-Celali, Tesmiyet’u Men Kutile mea’l-Hüseyin (a. s) , s. 28    
2. Hamit b. Ahmet Mahalli, el-Hedaik’ul-Verdiyye fi Menakib’il-Eimmet’iz-Zeydiyye, c. 1, s. 211.
3. Abdullah Mamekani, Tenkih’ul-Mekal, c. 12, s. 412.    
4. Komisyon, Ebsar’ul-Ayn fi Ensar’il-Hüseyin (a. s) , s. 169.    


Kaynakça

[Düzenle]

Komisyon, Pejuheşi Piramun’i Şuheda’yi Kerbela, s. 113.    
Pejuhe Web Sitesi, “İmam Hüseyin’in (a.s) Yarenleri” makalesinden alıntıdır. Son kontrol tarihi:23-06-2016.    


جعبه ابزار