Akli Teklif

Makaleyi PDF formatında kaydetAkli teklif (Arapça: تکلیف عقلی) aklın yetileriyle bir şeyin iyi ve kötü olmasını derk etmeye değinir.


Tanım

[Düzenle]

Akli teklif, şer’i teklifin karşılığı olarak, insanın akıl yürüterek ve derk etme yoluyla olması ya da olmaması gereken hakkında hüküm vermesine denir. Akli teklif derk etmenin kendisidir, zira akıl üzerinde emir ya nehiy yoktur ve bu durum da yerine getirmenin ya da terk etmenin alt yapısını oluşturur.

Nokta

[Düzenle]

Akıl şer’i milaklara yakin derecesinde ulaşabilirse şer’i hükmü elde edebilir. ” Aklın hükmettiği her şey şeriatin hükmüdür” kaidesi bu noktaya işarettir. Ama aklın şer’i milaklara ulaşması zan dercesinde olursa böyle bir durum gerçekleşmez.
[5] Muhammed İbrahim Cennati, Menabi İçtihat, s. 246-247


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Muhammmed Rıza Muzaffer, Usul Fıkh, c. 1, s. 215    
2. Ali Meşkini, Istılahat Usul, s. 184    
3. Murtaza Mutahhari, Aşinai ba Ulumu İslami, c. 3, s. 50    
4. Muhammed Hüseyin Naini, Ecvedu’t-Takrirat, c. 1, s. 409    
5. Muhammed İbrahim Cennati, Menabi İçtihat, s. 246-247
6. Cafer Süphani Tebrizi, el-Mehsul fi İlmi’l Usul, c. 3, s. 83    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Teklif Akli" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Şeriat | Şeriat Kanunları | Şeriat ve İrade | Teklif
جعبه ابزار