Aşırılık

Makaleyi PDF formatında kaydetAşırılık, herhangi bir eylem ve davranışta haddi aşma eylemine denir. Bu konuda fıkhın taharet, namaz, humus, ticaret, borç, şirket, çiftçilik, vekalet, yeme-içme, tanıklık etme dallarında hem teklifi hem de vaz’i hükümler mevcuttur.


Namazda Aşırılık Durumu

[Düzenle]

Namazda Hamd ve zammı sure okunurken ses, bilinen ve örf anlamda haddinden fazla yükselirse namaz batıl olur.

Harcamada Aşırılık

[Düzenle]

İnsanın harcamalarda gösterdiği aşırılığa İslami literatürde israf denir ve günahtır.

Hayır İşlerde Harcamalarda Aşırılık

[Düzenle]

Erişkin bir insanın hayır işlerinde yaptığı harcamalarda aşırıya kaçmasında bir sakınca yoktur.

Aşırılık Maruzu Kimsenin Durumu

[Düzenle]

Aşırılık, başkalarının zarar görmesine neden olduğundan aşırıya kaçan kimse garantör durumuna geçer. Örneğin bahçesini sulamada aşırıya kaçan kimse, komşusunun evinde yahut duvarında hasar oluşması durumunda, zararı karşılamalıdır.
[3] Mecme’ul-Mesail, c. 2, s. 101.


Emin Kimsenin Garantörlüğü

[Düzenle]

Emin kimse rehin alan, komisyoncu, vekil ve bir ortak gibi muvazzaf olduğu işlerde ifrat ve tefrit göstermesi durumunda garantör hükmüne girer.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cevahir’ul-Kelam, c. 9, s. 382.    
2. Cami’ul-Mekasid, c. 5, s. 183-186.    
3. Mecme’ul-Mesail, c. 2, s. 101.
4. Cevahir’ul-Kelam, c. 25, s. 174.    
5. Mecme’ul-Faide, c. 8, s. 540.    
6. Mecme’ul-Faide, c. 10, s. 203.    


Kaynakça

[Düzenle]

Fıkh'ı Mutabık Mezheb’i Ehli Beyt, c. 1, s. 199.    


جعبه ابزار