Me'mur

Makaleyi PDF formatında kaydetMe’mur, usul ve fıkıh literatüründe geçen bir kavramdır ve bir işin yapılmasına emredilmiş kimseye verilen isme denir.


Tanımı

[Düzenle]

Me’mur, kendisine hitaben bir emrin verildiği ve bir işin yapılmasına vazifeli kılınan kimseye denir.

Şeriat’ta Memur Kavramı

[Düzenle]

Şeriat literatüründe me’mur, teklif şartlarının oluşması halinde şeriat sahibinin muhatabı kılınan mükelleftir. Bu şartlar akıl, bulûğ, kudret, ilim, irade gibi umumi şartlar ya da şeriat sahibinin alışverişte (muamelede) reşit olma şartı gibi özel durumlarda muteber kabul ettiği şartlardır.
[1] Cafer Seccadi, Fefheng’i Maarif’i İslami, c. 1, s. 292.
[2] Reşat Muhammedi, Usul’i Fıkh, s. 27.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cafer Seccadi, Fefheng’i Maarif’i İslami, c. 1, s. 292.
2. Reşat Muhammedi, Usul’i Fıkh, s. 27.


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhangname’i Usul’i Fıkıh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami, s. 676, «Me’mur» makalesinden alıntıdır.    


جعبه ابزار