Kuran'dan Eksiltme Yaparak Tahrif Edilmesi

Makaleyi PDF formatında kaydetKelimenin tahrif edilmesi kısmından olan bu türden tahrif Kuran’dan herhangi bir lafzın eksiltilmesine değinir.


Tanım

[Düzenle]

Ekleme yaparak tahrif olmanın karşılığı olarak Kuran’dan bir lafzın eksiltilmesi, günümüzde elimizde bulunan Kuran’ın Peygamber’e (s.a.a) nazil olan Kuran’dan az olmasına denir. Yani bazı ayetlerin ve ya surelerin ondan çıkarılması ya da kaydedilmemesidir. Alimler arasında tahrif hususundaki ihtilaflı konudur.

Kuran’da Eksiltme Olduğunun Tarihçesi

[Düzenle]

Bu türden bir tahrifin vuku bulduğunu iddia eden ilk kişi Buhari’dir ve kendi Sahih’inde şöyle iddia diyor; Ömer diyor: “Kuran’da zina yapan yaşlı erkek ve kadının taşlanması gerektiğini belirten ayet vardı.”
Buhari’den sonra Müslim de yine kendi Sahih’inde Ayşe’den şöyle rivayet ediyor: “Kuran’da çocuğun on defa süt emmesi ile süt anneliğinin gerçekleşeceğini belirten bir ayet vardı ama sonra beş defa süt vermekle bu süt anneliğinin gerçekleşeceğini belirten ayet geldi.” Bu tür bir nesh mevcut Kuran’da bulunmamaktadır. Ehli Sünnet ve Şia alimleri arasında böyle bir tahrifin vuku bulmadığına dair görüş birliği vardır.
[3] Muhammet İbrahim Cennati, Menabii İçtihat, s. 35-37
[4] Muhammed Musevi Becneverdi, Makalat Usul, s.13-15


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cafer Süphani Tebrizi, El-Mehsul fi İlmi’l Usul, c. 3, s. 156-157    
2. Ebu’l Kasım b. Muhammed Hasan Mirza Gummi, Gevaninu’l Usul, c. 1, s. 403    
3. Muhammet İbrahim Cennati, Menabii İçtihat, s. 35-37
4. Muhammed Musevi Becneverdi, Makalat Usul, s.13-15


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Tahrif be Noksan" makalesinden alıntıdır.    
جعبه ابزار