Kuran'da Umumiyet

Makaleyi PDF formatında kaydetKuran’da umumiyet(Farsça: عمومیت در قرآن), ayetin umumiyet anlamı taşımasına denir.


Tanım

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim ayetinde genellik ve umumiyet anlamı taşıyan edatların kullanılması ile mananın umuma taşınmasıdır. Örneğin: (اوفوا بالعقود) ugud (العقود)
[1] Maide,1    
yani anlaşmalar, kelimesindeki elif-lam edatı Arapça’da çoğula işaret eder ve umum edatlarındandır, böylece bütün anlaşmalara ve akitlere bağlı kalmak manası çıkmaktadır.

Kuran’daki Umumiyet ve Haber’i Vahid

[Düzenle]

Usul ilminde üzerinde durulan bir mesele de Kuran’daki umumiyetin haber'i vahid ile özelleştirilmesinin caiz olduğu konusudur.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Maide,1    
2. Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 275    
3. Nasır Mekarim Şirazi, Envaru’l Usul, c. 2,s. 163    
4. Ziyau’d-Din Eraki, Makalatu’l Usul, c. 1, s. 471    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Âm Kitabi" makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Elfaz | Hitap Çeşitleri | Usuli Fıkıh
جعبه ابزار