Kuran'da Değişiklik Yaparak Tahrif

Makaleyi PDF formatında kaydetKuran’da değişiklik yaparak tahrif, kelime veya kelimelerin harekesinde ya da kendisinde değişiklik yapmak suretiyle vuku bulan tahrife değinir.


Tanım

[Düzenle]

Kelime ve kelimeler üzerindeki her türlü deformasyon ve değişikliğe Kuran’da değişiklik yaparak tahrif denir, kelimenin tahrifi kısmındandır.

Kuran’da Değişiklik Yaparak Tahrif İncelemesi

[Düzenle]

Kuran’da harf ya harflerin değiştirilmesi örneğin Hazreti Musa (a.s) kıssası ve Antakya şehridir, o diyarın insanların demişlerdi: ﴿فَاَبَوْا اَنْ یُضَیِّفُوهُما﴾“ o ikisini misafir etmekten kaçındılar”
[1] Kehf,77    
ama böyle okunsaydı: «فاتَوا اَن یضیّفوهما» “ geldiler ve o ikisini misafir ettiler. ”
Bazı kıraatlerde mevcut olan harekelerin değişikliği örneğin «یطهرن» kelimesindeki gibi, hem şedde ile hem de şedde olmadan gelmiştir.
Bu türden tahrif için: eğer yedi çeşit kıraatin Allah tarafından Peygamberi Ekrem’e vahiy olduğunu savunsak tahrif söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Ama eğer kıraatin Allah tarafından Resulullah’ın diliyle nazil olduğunu varsaysak diğer kıraat çeşitlerinin kariler tarafından ilave edildiğini dolayısıyla bundan kaçınmamız gerektiğine ve buna çözüm bulmamız gerektiği sonucuna ulaşırız.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Kehf,77    
2. Nasır Mekarim Şirazi, Envaru’l Usul, c. 2, s. 343    


Kaynakça

[Düzenle]

"Kuran’da değişiklik yaparak tahrif" makalesinden alınmıştır.    جعبه ابزار